BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczypa Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Budżetowanie kosztów i wydatków działalności proekologicznej przedsiębiorstwa jako przejaw innowacyjności
Budgeting Costs and Expenses of Pro-Ecological Activities in Enterprises Involving Innovativeness
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 13, s. 227-235, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Instrumenty kreowania innowacyjności przedsiębiorstw i instytucji
Keyword
Budżet, Analiza kosztów, Wydatki na ochronę środowiska, Strategie proekologiczne, Innowacyjność przedsiębiorstw
Budget, Cost analysis, Expenditures on environmental protection, Pro-ecological strategies, Enterprise innovation
Note
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstract
Zagadnienia dotyczące ochrony środowiska obecnie są uwzględniane w wielu obszarach działalności przedsiębiorstw. Wskazuje się na rachunkowość w ochronie środowiska, rachunek sozoekonomiczny, marketing ekologiczny, ekocontrolling, finanse w ochronie środowiska itd. Dla coraz większej liczby przedsiębiorstw problematyka ochrony środowiska staje się jednym z ważniejszych obszarów obok głównej działalności (produkcyjnej, usługowej lub handlowej). Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa, działania na rzecz realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, wprowadzanie coraz bardziej rygorystycznych norm i przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz coraz większe możliwości pozyskiwania środków na finansowanie działalności proekologicznej sprawiają, że istnieje potrzeba wdrażania skutecznych narzędzi planistyczno-kontrolnych w obszarze finansów w ochronie środowiska. Jednym z takich narzędzi mogą być budżety kosztów oraz budżety wydatków działalności proekologicznej. Mogą one przyczynić się do racjonalnego gospodarowania środkami pieniężnymi w zakresie ochrony środowiska, i sprawić, iż przedsiębiorstwo będzie pozytywnie odbierane przez inne jednostki, jako partner o dużym stopniu świadomości ekologicznej.Celem opracowania jest przedstawienie budżetów kosztów i wydatków w obszarze działalności na rzecz ochrony środowiska jako innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. (fragment tekstu)

Budgeting is important instrument of financial management. Contemporary finances encompass also environmental protection issues and because of that it is so important for enterprises to use only the most effective instruments in this area. Such instruments are cost budgets and expense budgets of pro-ecological activities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bronowicz E., Metodyka badania bieżących kosztów ochrony środowiska, "Ekonomia i Środowisko" 1996, nr 1-2.
  2. Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa, red. E. Nowaka, ODiDK Sp. z o.o., Gdańsk 2002.
  3. Encyklopedia rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
  4. Famielec J., Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
  5. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
  6. Miller J.A., Pniewski K., Polakowski M, Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 2000.
  7. Piechota R., Projektowanie rachunku kosztów działań, Difin, Warszawa 2005.
  8. Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, red. G. Kobyłko, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu