BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bera Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza rynku ubezpieczeń turystycznych. Wybrane aspekty
Eine Marktanalyse der Touristischen Assekuranzen. Ausgewählte Aspekte
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2009, nr 11, s. 9-18, tab.
Keyword
Ubezpieczenia, Turystyka, Analiza rynku ubezpieczeń
Insurances, Tourism, Insurance market analysis
Note
Zsfg.
Abstract
Celem artykułu jest bieżąca analiza rynku ubezpieczeń turystycznych w Polsce. Omówione zostaną obowiązki organizatorów turystyki związane z ochroną ubezpieczeniową, a także przybliżony zakres Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ocenie poddana zostanie dostępność ubezpieczeń w biurach podróży, natomiast w końcowej części rozważania skupić się na świadomości ubezpieczeniowej turysty.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz-Toruń 2006, s. 416.
  2. A. Głowacki, Turysta na celowniku, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" 2007, nr 5, s. 22.
  3. A. Borowska, Wykorzystanie oferty ubezpieczeniowej na rynku turystycznym, Katowice 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-0501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu