BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuczyszyn Andrzej (Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu)
Title
Gospodarka finansowa miasta w kontekście metropolizacji przestrzeni. Wybrane aspekty
The Chosen Issues of the Town Financial Economy in the Spatial Metropolisation Context
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 14, s. 114-127, tab.
Issue title
Instrumenty i kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i instytucji
Keyword
Gospodarka miasta, Finanse samorządu terytorialnego, Metropolizacja, Przestrzeń społeczno-gospodarcza, Miasto
Urban economy, Local government finance, Metropolisation, Social economic space, City
Note
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstract
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce od momentu jego reaktywacji pokazuje, że większość jednostek szczebla samorządowego zmuszonych jest do bardzo rozważnego i odpowiedzialnego dysponowania, zazwyczaj ograniczonymi, środkami budżetowymi, a racjonalizacja gospodarki finansowej większości miast obejmuje zasadniczo dwa obszary: poszukiwanie możliwości zwiększania dochodów budżetowych oraz wzrost efektywności i racjonalności wydatków. W nowym paradygmacie rozwoju miast zwraca uwagę fakt, że jest on swego rodzaju systemem założeń, którymi powinno się cechować działanie współczesnych miast, odgrywających rolę metropolii lub pełniących funkcje przywódcze w regionach. Każde działanie musi mieć zagwarantowane środki, żeby było skuteczne. Można postawić tezę, że finansowanie miasta w kontekście metropolizacji przestrzeni nie ogranicza możliwości rozwoju średnich i małych miast, a ustawowy system finansowania miast w Polsce, pomimo że w pewnym sensie jest zbytnio uzależniony od budżetu i od koniunktury gospodarczej, wręcz zmusza do sięgania po bardziej aktywne narzędzia polityki dochodowej. Celem opracowania jest wskazanie głównych problemów rozwoju miast w procesach metropolizacji przestrzeni społeczno-ekonomicznej w kontekście funkcjonującego systemu ich finansowania.(fragment tekstu)

The contemporary development of towns takes place in the different economic and social conditions which is due to the local societies' needs. Also the different rules of the rational economy are used in the implementation of those tasks, from conventional to more innvetional ones.One of the most important factors determining the management of the town is its financial system. That financing takes place in the different conditions and it is the local government and the government administration that play the specific role in the process of management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brunka M., Kumorek B., Łuczak-Kumorek E., Słownik samorządu terytorialnego, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2003.
 2. Denek E., Ustrojowe i ekonomiczne podstawy działania samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, w: Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego, red. E. Denek, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000, s. 31-32.
 3. Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, AE, Wrocław 2001.
 4. Filipiak B., Nowy paradygmat rozwoju miast w świetle systemu finansowania realizowanych zadań, w: Nowe paradygmaty gospodarki przestrzennej, red. Z. Przybyła, K. Miszczak, Biuletyn KPZK z. 236, Warszawa 2008, s. 33-34.
 5. Gaczek W.M., Wojtasiewicz L., Funkcje i rola Poznania w rozwoju Wielkopolski, w: Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu, red. K. Szołek, "Biblioteka Regionalistyki" nr 1, AE, Wrocław 2001, s. 11.
 6. Korenik S., Kształtowanie się metropolii w warunkach polskich - ogólne uwagi, w: Gospodarka przestrzenna XI, red. S. Korenik, Z. Przybyła, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 155.
 7. Korenik S., Metropolie we współczesnej gospodarce z uwzględnieniem realiów polskich, w: Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery, red. S. Korenik, K. Szołek, PAN, KPZK z. 214, Warszawa 2004, s. 22-23.
 8. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 9. Ostaszewski J., Finanse, Difin, Warszawa 2005.
 10. Sochacka-Krysiak H., Finanse lokalne, Poltext, Warszawa 1993.
 11. Strahl D., Markowska M., Polskie metropolie w strukturalnej przestrzeni subregionów, w: Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery, red. S. Korenik, K. Szołek, PAN, KPZK z. 214, Warszawa 2004, s. 9.
 12. Wartalska M., Gospodarka finansowa miasta. Podstawy teoretyczne i studium przypadku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu