BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Laska Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Małachowski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Analiza funkcjonalności i testy użyteczności wybranych witryn i portali polskiego rynku e-finansów
Analysis of Functionality and Usability Tests of Selected Sites snd Portals in Polish E-Finance Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 53-62, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Analiza funkcjonalna, Biznes elektroniczny
Functional analysis, e-business
Note
summ.
Abstract
W literaturze przedmiotu i w praktyce informatycznej niekiedy terminy "funkcjonalność" i "użyteczność" uznaje się za synonimy1. Coraz jednak powszechniej w środowisku informatyków przyjmuje się, że funkcjonalność witryny określa liczbę funkcji podstawowych i opcyjnych oraz zakres merytoryczny (oprogramowania) dostępny na stronie WWW. Cecha ta ma charakter raczej ilościowy - dość łatwo w oparciu o wiedzę własną i wiedzę ekspertów możemy sporządzić, odpowiednio do zakresu przedmiotowego strony, listę takich funkcji. Natomiast użyteczność jest raczej cechą jakościową - określa (mierzy) dogodność korzystania przez użytkownika z funkcji dostępnych na stronie i właściwości wspierającego go "w tle" oprogramowania. W naszych rozważaniach przedstawimy zarówno analizę funkcjonalności, jak i testy użyteczności wybranych witryn i portali oferujących usługi w dziedzinie e-finansów. Ze względu na ograniczone wymogami redakcyjnymi ramy naszych rozważań dokonaliśmy tego wyboru spośród najważniejszych podmiotów oferujących usługi w dziedzinie e-finansów. (fragment tekstu)

The article presents an analysis of functionality and usability tests of selected sites and portals offering services in the area of e-finance. From the results of the analysis of functionality and tests of usability of selected websites and portals flow valid remarks for designers (webmasters), providers (web site owners) and users. Analyzed sites and portals are characterized by diverse visual "value", content, the level of their functionality and usability. It is therefore necessary to improve them, make design changes required to achieve high user satisfaction. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Biodrowski M., Serwisy informacyjne społeczności lokalnych na przykładzie Wrocławia. Badanie użyteczności witryn, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2008, praca magisterska.
  2. Idzikowski M., Małachowski A., Wasiak M.: Weryfikacja istotności kryteriów oceny projektowania witryn internetowych za pomocą algorytmów genetycznych, [w:] Dziechciarz J. (red.), Ekonometria XVII, PN AE nr 1123, Wrocław 2006.
  3. Małachowski A., Testing the usability of company websites, [w:] Nowicki A. (red.), Informatyka Ekonomiczna. Aspekty informatyzacji organizacji Nr 13, PN UE Wrocław, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, 2009.
  4. Małachowski A., Organizacja i funkcjonowanie polskiego rynku e-finansów. Witryny i portale specjalizowane w dziedzinie e-finansów, mat. konf. e-Gospodarka w Polsce, stan obecny i perspektywy rozwoju, "Poczta - Telekomunikacja" - teoria i praktyka, Szczecin-Malmoe-Kopenhaga, 10-12.06.2010, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (w druku).
  5. Nielsen J., Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Helion, Gliwice 2003.
  6. Nielsen J., Loranger H., Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych, Helion, Gliwice 2007.
  7. Organizacja i funkcjonowanie e-finansów i e-ubezpieczeń, raport z badań statutowych zrealizowanych przez Katedrę Komunikacji Gospodarczej (kier. tematu: A. Małachowski), UE Wrocław 2009 (mat. niepubl.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu