BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bołtuć Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zależność pomiędzy rynkiem swapów kredytowych a rynkiem akcji
The Relationship Between Credit Default Swap Market and Stock Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 19-30, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Rynki swap, Indeks giełdowy, Swap ryzyka kredytowego
Capital market, Swap markets, Stock market indexes, Credit default swap (CDS)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł zawiera przegląd przeprowadzonych do tej pory badań w zakresie badania relacji przyczynowo-skutkowych pomiędzy spreadami CDS a rynkiem akcji oraz obligacji. Druga część artykułu zawiera metodologię oraz wyniki przeprowadzonych badań własnych mających na celu zbadanie relacji pomiędzy spreadami kontraktów CDS dla Polski oraz zmianami indeksu WIG20. Otrzymane wyniki potwierdzają badania przeprowadzone dla innych krajów, że zmiany zachodzące na rynku akcji są przyczynami (w sensie Grangera)zmian zachodzących na rynku kontraktów CDS (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to review research which has done up to now and test relationship between CDS, bond and stock. At the end it was also analyst of relationship between sovereign credit default swap for Poland and stock index WIG20. The results confi rm the previous research that new information are more often embedded into stock market before they are embedded in CDS market. That means, that stock market has leading role before CDS market (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank for International Settlement [2010], Terminal and semiannual survey on position in global over-the-cunter (OTC) derivatives markets at end June 2010, November, Monetary and Economic Department.
 2. Blanco R., Brenan S., Marsh I.W. [2005], An Empirical Analysis of the Dynamic Relationship Between Investment Grade Bonds and Credit Default Swaps, "The Journal of Finance", Vol. 60, 2255-2281.
 3. Bystrom H. [2005], Credit Default Swaps and Equity Prices: The iTraxx CDS Index Market, Working Paper, Department of Economics, Lund University.
 4. Charemza W.W., Deadman D.F. [1997], Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
 5. Coronado M., Corzo T., Lazcano L. [2012], A Case for Europe: The Relationship between Sovereign CDs and Stock Indexes, "Frontiers in Finance and Economics", Vol. 9, No. 2, 32-63, October 1, www.ssrn.com/abstract=2190408.
 6. Coudert V., Gex M. [2010], Credit Default Swaps and Bond Markets: which leads the other?, "Financial Stability Review" 2010, 14, Banque de France.
 7. Forte S., Peña J.I. [2009], Credit Spreads: An Empirical Analysis on the informational Content of Stocks, Bonds and CDS, "Journal of Banking and Finance", Vol. 33, 2013-2025.
 8. Fung H.G., Sierra G.E., Yau J., Zhang G. [2008], Are the US Stock Market and Credit Default Swap Market Related? Evidence from the CDX Indices, "The Journal of Alternative Investments", s. 43-61.
 9. Hull J., Predescu M., White A. [2004], The Relationship between CDS Spreads, Bond Yields and Credit Rating Announcements, "Journal of Banking and Finance, Vol. 28, 2789-2811.
 10. Jackowicz K., Pochodne instrumenty kredytowe (I). Defi nicja i rodzaje kredytowych instrumentów pochodnych, "Bank i Kredy", nr 3.
 11. Longstaff F.A., Mithal S., Neis E. [2005], Corporate Yield Spreads: Default Risk or Liquidity? New Evidence from the Credit Default Swap Market, "The Journal of Finance", Vol. 60, 2213-2253.
 12. Niedziółka P. [2009], Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność fi nansowa, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 13. Norden L., Weber M. [2009], An Empirical Comparision of Credit Spreads between the Bond Market and the Credit Default Swap Market, "Journal of Financial Services Research", Vol. 29, 211-235.
 14. Osińska M. [2007], Ekonometria współczesna, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2007.
 15. Zhu H. [2006], An Empirical Comparison of Credit Spreads between the Bond Market and the Credit Default Swap Market, "Journal of Financial Services Research" 2006, Vol. 29, 211-235.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu