BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małachowski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Organizacja i funkcjonowanie polskiego rynku e-finansów. Witryny i portale specjalizowane w dziedzinie e-finansów
Of the Polish E-Finance Market. Site and Portals Specialized in the Field of E-Finance
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 64-75, bibliogr. 15 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Finanse
Finance
Note
summ.
Abstract
Przez e-finanse będziemy rozumieć rodzaj usług finansowych świadczonych przez określone podmioty gospodarcze za pomocą mediów elektronicznych: sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, w tym Internetu. Ogólnie, zakres przedmiotowy i podmiotowy e-finansów jest zbliżony do tradycyjnych finansów, które dotyczą relacji ekonomicznych między różnymi podmiotami gospodarczymi związanych z przepływem środków pieniężnych. (fragment tekstu)

The article reviewed the selected segment of the Polish market of e-finance. Attention focused on some specialized sites and portals. Presented their structure and basic functions and the utility. In conclusion, pointed to the rapid development of this market, both from their service providers and users, both individual and institutional clients. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bankier.pl - Polski Portal Finansowy, www.bankier.pl, marzec 2010
 2. Doradca Finansowy Expander, www.expander.pl, marzec 2010.
 3. eFund - Platforma transakcyjna, https://atlanticfundservices.eu, marzec 2010.
 4. Inwestycje.pl - giełda, fundusze inwestycyjne, banki, kredyty, biznes, finanse, gospodarka, przetargi..., www.inwestycje.pl, marzec 2010.
 5. Małachowski A.: Środowisko wirtualnego klienta, wyd. AE Wrocław 2005.
 6. Makarenko V.: Rośnie rywal dla Bankier.pl, www.wyborcza.pl, czerwiec 2009.
 7. Money.pl - Portal Finansowy, www.money.pl, marzec 2010.
 8. Money.pl- Produkty finansowe, direct.money.pl, marzec 2010.
 9. Openfinance. Doradcy Finansowi. Kredyty i pożyczki. Inwestowanie i oszczędzanie, www.openfinance.pl, marzec 2010.
 10. Organizacja i funkcjonowanie e-finansów i e-ubezpieczeń, raport z badań statutowych zrealizowanych przez Katedrę Komunikacji Gospodarczej (kier. tematu: A. Małachowski), UE Wrocław 2009 (mat. niepubl.).
 11. Pasaż Finansowy - Oferty Banków, Ubezpieczeń, DM, Funduszy- Wirtualna Polska, pasazfin.wp.pl, marzec 2010.
 12. Supermarket Funduszy Inwestycyjnych, www.mbank.pl, marzec 2010.
 13. Windykacja.pl - Pierwszy Niezależny Portal o Windykacji, www.windykacja.pl, marzec 2010.
 14. Thomson Reuters. Financial, http://thomsonreuters.com/products_services/- financial/, marzec 2010,
 15. Zieliński T.: Finanse w gospodarce elektronicznej, w: Olszak C., Ziemba E. (red.): Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN Warszawa, 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu