BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nagaj Rafał (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Informatyzacja i rozwój e-gospodarki w energetyce
The Computerisation and Development of E-Business in the Energy Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 85-92, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Informatyzacja, Gospodarka
Informatization, Economy
Note
summ.
Abstract
Strategia Lizbońska zakłada, że dzięki wspólnej gospodarce Europa stanie się najszybciej rozwijającą się i najbardziej rozwiniętą częścią świata. Do tego celu niezbędna jest poprawa innowacyjności i informatyzacja, czyli rozwój tzw. e-gospodarki. Duży udział w osiągnięciu tego ma mieć energetyka, która w znacznym stopniu decyduje o kosztach prowadzenia działalności, ale również jest głównym klientem branży informatycznej. Energetyka jest segmentem gospodarki, który ostatnio najwięcej inwestuje w infrastrukturę informatyczną i teleinformatyczną. Celem jest usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych oraz poprawa obsługi klientów. Energetyka to sektor należący do obszaru tradycyjnej gospodarki, gdzie sposób działalności jest przewidywalny, korzysta się z korzyści skali, a produkcja oparta jest na kapitale i planowaniu długoterminowym. Sektor energetyczny przeznaczając setki milionów złotych na informatyzację, staje się jednym z najbardziej nowoczesnych sektorów gospodarki. Obserwując wielkości nakładów inwestycyjnych w ten obszar, można by podejrzewać, iż energetyka należy do grona sektorów tzw. e-gospodarki (fragment tekstu)

The energy market is the sector at great expenditures on innovation activities and computerization. The electricity companies are one of the most modern enterprises equipped with selected information and communication technologies in Poland. The EU policy promote the development of renewable energy, the environmental protection and creation of the competitiveness. The regulations cause that the companies have to use the Internet and typical production activity change into activity based on the knowledge and e-business. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hartman A., Sifonis J., Kador J.: E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2001.
  2. www.cire.pl
  3. www.uke.gov.pl
  4. www.ure.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu