BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olender-Skorek Magdalena (Instytut Łączności), Czarnecki Robert (Instytut Łączności)
Title
Miejsce technologii informacyjnych we współczesnej gospodarce
The Place of the Information Technology in Modern Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 94-100, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Gospodarka
Information and Communication Technology (ICT), Economy
Note
summ.
Abstract
Rozwój technologii informacyjnych, jaki obserwować można w Polsce od lat 90. XX wieku, postępuje bardzo szybko. Coraz więcej gospodarstw domowych ma dostęp do technologii informacyjnych - prawie 100% społeczeństwa posiada telefon, rośnie liczba osób posiadających komputer (Eurostat szacuje, że w Polsce w 2009 r. było to 66% gospodarstw domowych), coraz większa liczba osób ma dostęp do Internetu. fragment tekstu)

The paper presents the economic impact of ICT sector. The text is divided into three parts, that are three "impact channels": 1) Efficiencies are realised through rapid technological progress in the production of ICT goods and services in ICT producing industries; 2) Investments and expenditures in ICTs provide more capital for workers, which raises their productivity; 3) Greater use of ICTs in all sectors in the economy helps firms to increase their efficiency. At the end of the paper there are some conclusions that can be helpful for creating new technology policy. fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dziuba D., Gospodarki nasycone informacją i wiedzą, Studia Informatyki Gospodarczej, Warszawa 2000.
 2. Europe`s Digital Competitiveness Report, Commission of the European Communities, SEC(2009) 1103, Bruksela, 04.08.2009.
 3. i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, Komisja Europejska, COM(2005)229, Bruksela, 01.06.2005.
 4. i2010 High Level Group, The Economic Impact of ICT: evidence and questions, 2006
 5. Individual EITO report 2009, wyd. EITO, 2009.
 6. Piech A., Gospodarka oparta na wiedzy i jej rozwój w Polsce, w: E-mentor nr 4/2004.
 7. Polski rynek e-commerce, SMB, Warszawa 2009.
 8. Rozwój bankowości elektronicznej prognoza do 2010 roku, Związek Banków Polskich, Warszawa, 17.10.2007.
 9. Sprawozdanie w sprawie konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii cyfrowych. Najważniejsze osiągnięcia strategii i2010 w latach 2005-2009, Komisja Europejska, COM(2009)390 wersja ostateczna, Bruksela, 04.08.2009.
 10. The Global Competitiveness Report 2009-2010, World Economic Forum.
 11. The Global Information Technology Reports (2008/2009), World Economic Forum.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu