BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brycz Bogumiła (Politechnika Wrocławska), Pauka Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Analiza polityki dywidend w polskich przedsiębiorstwach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Dividend Policy Analysis in Polish Companies Quoted on Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 31-50, tab., bibliogr. 41 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Polityka dywidend, Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Indeks giełdowy
Dividend policy, Capital market, Stock market, Stock market indexes
Note
streszcz., summ..
Abstract
Polityka dywidendy jest jednym z najbardziej badanych obszarów w finansach przedsiębiorstw. Pozostają jednak wciąż bez odpowiedzi pytania zadawane przez Fishera Blacka: "Dlaczego korporacje płacą dywidendy? Dlaczego inwestorzy zwracają uwagę na dywidendy? Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest to, że dywidenda stanowi narzędzie stosowane przez menedżerów po to, żeby wysłać sygnały do inwestorów o kondycji finansowej firmy. Ponadto dywidenda może być określona przez potrzebę firmy do dystrybucji wolnych środków pieniężnych, aby uniknąć inwestowania w projekty o niskiej stopie zwrotu. Celem niniejszej pracy jest ocena, czy spółki publiczne notowane na GPW w Warszawie i wypłacające regularnie dywidendy mają stabilną politykę dywidendową. (abstrakt oryginalny)

Dividend policy is one of the most researched area in corporate finance, but the basic questions asked by Fisher Black, "Why do corporations pay dividends? Why do investors pay attention to dividends?" seems to be still unanswered. One explanation is that dividend is a tool used by managers to send signals to investors about the firm's financial condition reducing asymmetry of information. Moreover, dividends may be determined by the need to distribute the firm's free cash flow to avoid investing in low-return projects. Despite different explanations for dividends there are firms that regularly pay dividends. How do they set their dividend policy? The aim of this paper is to evaluate if the public companies listed on the Warsaw stock exchange that pay dividends regularly have stable dividend policy and to analyse how they set it? (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agrawal A., Jayaraman N. [1994], The Dividend Policies of All-equity Firms: A Direct Test of the Free Cash Flow Theory, "Managerial and Decision Economics", Vol. 15, 139-148.
 2. Aharony J., Swary I. [1980], Quarterly Dividend and Earnings Announcements and Stockholders' Returns: An Empirical Analysis, "The Journal of Finance", Vol. 35, No. 1, 1-12.
 3. Asquith P., Mullins D.W. [1983], The Impact of Initiating Dividend Payments on Shareholders' Wealth, "The Journal of Business", Vol. 56, No. 1, 77-96.
 4. Asquith P., Mullins D.W. [1986], Signalling with Dividends, Stock Repurchases, and Equi- ty Issues, "Financial Management", Vol. 15, No. 3, 27-44.
 5. Baker H.K. [2009], Dividend and dividend policy, John Wiley & Sons, New York.
 6. Baker H.K., Farrelly G.E., Edelman R.B. [1985], A Survey of Management Views on Dividend Policy, "Financial Management", Vol. 14, No. 3, 78-84.
 7. Baker H.K., Powell G.E. [1999], How Corporate Managers View Dividend Policy, "Quarterly Journal of Business and Economics", Vol. 38, No. 2, 17-35.
 8. Baker H.K., Singleton J.C., Veit E.T. [2011], Survey Research in Corporate Finance: Bridging the Gap between Theory and Practice, Oxford University Press.
 9. Bar-Yosef S., Huffman L. [1986], The Information Content of Dividends: A Signalling Approach, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", Vol. 21, Issue 01, 47-58.
 10. Bhattacharya S. [1979], Imperfect Information, Dividend Policy, and "The Bird in the Hand" Fallacy, "The Bell Journal of Economics", Vol. 10, No. 1, 259-270.
 11. Bhattacharya S. [1980], Nondissipative Signaling Structures and Dividend Policy, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 95, No. 1, 1-24.
 12. Black F. [1976], The Dividend Puzzle, "The Journal of Portfolio Management", Vol. 2, No. 2, 5-8.
 13. Brav A., Graham J.R., Harvey C.R., Michaely R. [2005], Payout Policy in the 21st Century, "Journal of Financial Economics", Vol. 77, 483-527.
 14. Brycz B., Pauka M., Ocena polityki wypłat dywidend z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych - badania empiryczne, "Problemy zarządzania. Kapitał i informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem", vol. 9, nr 4 (34), t. 2, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 15. Bulan L.T., Subramanian N. [2009], The Firm Life Cycle Theory of Dividends, w: Baker H.K., Dividend and dividend policy, John Wiley & Sons, New York.
 16. Damodaran A. [2007], Finanse korporacyjne: teoria i praktyka, Helion, Gliwice.
 17. DeAngelo H., DeAngelo L., Skinner D.J [1996], Reversal of fortune. Dividend signaling and the disappearance of sustained earnings growth, "Journal of Financial Economics", Vol. 40, 341-371.
 18. DeAngelo H., DeAngelo L., Stulz R.M. [2006], Dividend policy and the earned / contributed capital mix: a test of the life-cycle theory, "Journal of Financial Economics", Vol. 81, 227-254.
 19. Denis D.J., Denis D.K., Sarin A. [1994], The Information Content of Dividend Changes: Cash Flow Signaling, Overinvestment, and Dividend Clienteles, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", Vol. 29, Issue 04, 567-587.
 20. Easterbrook F.H. [1984], Two Agency-Cost Explanations of Dividends, "The American Economic Review", Vol. 74, No. 4, 650-659.
 21. Fama E.F., Babiak H. [1968], Dividend Policy: An Empirical Analysis, "Journal of the American Statistical Association", Vol. 63, No. 324, 1132-1161.
 22. Frankfurter G.M., Wood B.G., Wansley J.W. [2003], Dividend Policy: Theory and Practice, Academic Press.
 23. Grullon H., Michaely R., Swaminathan B. [2002], Are Dividend Changes a Sign of, Firm Maturity?, "Journal of Business", Vol. 75, No. 3, 387-424.
 24. Healy P.M., Palepu K.G. [1988], Earnings information conveyed by dividend initiations and omissions, "Journal of Financial Economics", Vol. 21, Issue 2, 149-175.
 25. Jensen M.C. [1986], Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, "The American Economic Review", Vol. 76, No. 2, 323-329.
 26. Jensen M.C., Meckling W.H. [1976], Theory of the fi rm: managerial behavior, agency costs and ownership structure, "Journal of Financial Economics", Vol. 3, 305-360.
 27. John K., Williams J. [1985], Dividends, Dilution, and Taxes: A Signalling Equilibrium, "The Journal of Finance, Vol. 40, No. 4, 1053-1070.
 28. Kowerski M., [2011], Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Konsorcjum Akademickie, Kraków.
 29. Lang L.H.P., Litzenberger R.H. [1989], Dividend Announcements: Cash Flow Signalling vs. Free Cash fi ow Hypothesis?, "Journal of Financial Economics", Vol. 24, 181-191.
 30. Lintner J. [1956], Distribution of Incomes of Corporations Among Dividends, Retained Earnings, and Taxes, "The American Economic Review", Vol. 46, No. 2, 97-113.
 31. Miller M.H., Modigliani F. [1961], Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares, "The Journal of Business", Vol. 34, No. 4, 411-433.
 32. Miller M.H.; Rock K. [1985], The Dividend Policy under Asymmetric Information, "The Journal of Finance", Vol. 40, No. 4, 1031-1051.
 33. Mueller D.C. [1972], A Life Cycle Theory of the Firm, "The Journal of Industrial Economics", Vol. 20, No. 3, 199-219.
 34. Ofer A.R., Thakor A.V. [1987], A Theory of Stock Price Responses to Alternative Corporate Cash Disbursement Methods: Stock Repurchases and Dividends, "The Journal of Finance", Vol. 42, No. 2, 365-394.
 35. Ross S.A. [1977], The Determination of Financial Structure: The Incentive-Signalling Approach, "The Bell Journal of Economics", Vol. 8, No. 1, 23-40.
 36. Sierpińska M. [1999], Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 37. Słoński T., Zawadzki B. [2011] Analiza reakcji inwestorów na zmianę wielkości wypłacanej dywidendy przez spółki notowane na GPW w Warszawie, referat wygłoszony na konferencji Rynek fi nansowy - konkurencyjność, efektywność, wyzwania, Lublin 2011, artykuł niepublikowany
 38. Thanatawee Y. [2011], Life-Cycle Theory and Free Cash Flow Hypothesis: Evidence from Dividend Policy in Thailand, "International Journal of Financial Research", Vol. 2, No. 2, 52-60.
 39. Uchman J. [2002], Podatkowe uwarunkowania polityki wypłat dywidend spółek kapitałowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 40. Yoon P.S., Starks L.T. [1995], Signaling, Investment Opportunities, and Dividend Announcements, "Review of Financial Studies", Vol. 8, Issue 4, 995-1018.
 41. Giełda Papierów Wartościowych, Analizy i statystyki - Roczniki giełdowe za lata od 1999 do 2010, www.gpw.pl/roczniki_gieldowe.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu