BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowska Marlena (Politechnika Częstochowska), Mesjasz-Lech Agata (Politechnika Częstochowska)
Title
Analiza opcji wzrostu wartości publicznych spółek akcyjnych
The Analysis of the Growth Option of the Enterprise Value in the Public Joint Stocks Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 33-40, tab.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Spółki akcyjne, Spółki giełdowe, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Enterprise value, Joint stock companies, Stock market companies, Value Based Management (VBM)
Note
summ.
Abstract
Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie wyników badań teoretyczno- -empirycznych nad problematyką opcji wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Tematyka badań odnosi się przede wszystkim do międzysektorowej analizy porównawczej opcji wzrostu wartości podmiotu. Zaproponowana problematyka nakłada dwa istotne wymagania diagnostyczno-analityczne odnoszące się do procedury badawczej. Pierwsze odnosi się do przedstawienia i omówienia podstaw teoretycznych ważności podnoszonych kwestii zarządzania opcją wzrostu wartości przedsiębiorstwa na podstawie funkcjonujących w literaturze przedmiotu podejść wyjaśniających zagadnienie wartości przedsiębiorstwa. Drugie natomiast dotyczy określenia i przeprowadzenia zasadniczych badań empirycznych nad opcją wzrostu wartości podmiotu. (fragment tekstu)

Presenting the results of theoretical - empirical researches concerning the issues of the growth option of the enterprise value is fundamental aim of this paper. The proposed subject matter refers above all to inter-sector comparative analysis of the growth option of the enterprise value. The first course of conducted research towards to outlining applied in the growth option of value, the criterion of the evaluation of the market value and the book value of the enterprise. Empirical analysis studying the relation of the market value to the book value in sectors quoted on the Stock Exchange in Warsaw was in the second course of conducted examinations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M.H. Miller, F. Modigliani, Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares, "Journal of Business" 1961, no. 34, s. 411-433.
  2. R.S. Pindyck, Irreversible Commitment, Capacity Choice, and the Value of the Firm, "American Economic Review" 78, 1988, s. 967-985.
  3. W.C. Kester, Today's Options for Tomorrow's Growth, "Harvard Business Review", March/April 1984, s. 153-160.
  4. T.W. Tong, J.J. Reuer, Corporate Investment Decisions and the Value of Growth Options, Ph.D. thesis, Fisher College of Business, The Ohio State University 2004.
  5. J. Duraj, Wspieranie finansowe jako problem zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, w: Dynamika zarządzania organizacjami: paradygmaty, metody, zastosowania: księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity, Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach 2007, s. 183.
  6. S. Myers, Determinants of Corporate Borrowing, "Journal of Financial Economics" 1977, no. 5, s. 147-176.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu