BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buzała Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Title
Rekomendacje giełdowe a wybrane charakterystyki rekomendowanych spółek. Analiza z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Analysts' Recommendations and Selected Characteristics of Recommended Stock Evidence From Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 65-75, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Indeks giełdowy
Capital market, Stock market, Stock market indexes
Note
streszcz., summ..
Abstract
Analitycy giełdowi to specjaliści, którzy dokonują wyceny akcji i na jej podstawie wydają określone zalecenia inwestycyjne w stosunku do danej spółki bądź sektora. Analiza wykazała, że wskaźnik cena/zysk (bazujący na ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym) oraz trzymiesięczna historyczna stopa zwrotu są powiązane z poziomem wydania określonych rekomendacji dla spółek z indeksu WIG20. Analitycy rekomendują do kupna (sprzedaży) spółki, które mają niższy (wyższy) niż średni wskaźnik cena/zysk oraz w okresie poprzedzającym wydanie rekomendacji ich cena spadła (wzrosła) relatywnie więcej niż indeks WIG20.(abstrakt oryginalny)

Investment analysts are professionals who value companies and based on that recommend specific investment actions towards stock or industry sector. Analysis proved that P/E ratio (based on latest annual consolidated financial statement) as well as 3 month historical rate of return is related to level of analysts' recommendations for WIG20 companies. Analysts recommend to buy (sell) stock with lower (higher) than average P/E ratio and with 3 month historical rate of return lower (higher) than rate of return from overall WIG20. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Basu S. [1977] Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price - Earning ratios: A Test of Effi cient Market Hypothesis, "The Journal of Finance", Vol. 32, 663-682.
  2. Boni L., Womack K.L. [2006], Analyst, Industries, and Price Momentum, "The Journal of Financial and Quantitative Analysis", Vol. 41, No. 1, 85-109.
  3. Fama E.F., French K.R. [1993] Common Risk Factors in the Return on Stocks and Bonds, "Journal of Financial Economics", Vol. 33, 3-53.
  4. Hamrol M., Mikołajewicz G. [2003], Analiza fundamentalna i jej wykorzystanie w rekomendacjach biur maklerskich, w: D. Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  5. Jegadeesh N., Kim J., Krische S., Lee Ch. [2004], Analyzing the Analyst: When Do Recommendations Add Value, "The Journal of Finance", Vol. 59, No. 3, 1083-1124.
  6. Jegadeesh N., Titman S. [1993] Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Effi ciency, "The Journal of Finance", Vol. 48, No. 1, 65-91.
  7. Majewski S. [2008], Analiza powiązań rekomendacji analityków giełdowych z wybranymi czynnikami ekonomiczno-fi nansowymi spółek giełdowych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 2, Szczecin.
  8. Napiórkowski S. [2003], Ocena parametrów wycen dokonywanych metodą DCF na przykładzie polskiego rynku kapitałowego, w: D. Zarzecki (red.) Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  9. RMF [2005], Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów i wystawców, DzU 2005, nr 206, poz. 1715.
  10. Zarzecki D., Matecki T. [2006], Rekomendacje biur maklerskich - próba analizy, w: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu