BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grudziński Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Procedura wyceny przedsiębiorstw metodami porównawczymi na przykładzie wyceny spółki Barlinek
Procedure for the Application of Comparative Methods in Business Valuation on the Example of the Valuation of the Company Barlinek
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 41-48, tab.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Metody wyceny przedsiębiorstwa, Analiza porównawcza przedsiębiorstw
Enterprise valuation, Business valuation method, Comparative analysis of enterprise
Note
summ.
Company
Barlinek SA
Abstract
Wycena przedsiębiorstw metodami porównawczymi często wskazywana jest jako jeden z najprostszych sposobów szacowania wartości przedsiębiorstwa. Pozorna prostota wspomnianych metod powoduje, że są one niezwykle popularne zarówno wśród inwestorów, jak i doradców oraz analityków. Metody porównawcze są również powszechnie stosowane, w wydawanych w postaci rekomendacji wycenach sporządzanych przez biura maklerskie. Mimo wspomnianej popularności metody porównawcze nie zawsze są stosowane w sposób prawidłowy. Należy bowiem podkreślić, że chociaż omawiane metody w części stricte rachunkowej faktycznie nie są aż tak złożone jak na przykład klasyczne metody dochodowe, to jednak aby poprawnie przeprowadzić za ich pomocą wycenę, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne. W niniejszym artykule na przykładzie spółki Barlinek przedstawione zostały poszczególne etapy wyceny przedsiębiorstwa za pomocą metod porównawczych. Oprócz tego wskazane zostały często popełniane błędy i związane z nimi zagrożenia. (fragment tekstu)

This paper, on example of the valuation of the company Barlinek, shows the procedure for the application of comparative methods in business valuation. Although these methods are widely regarded as one of the easiest ways to estimate the value of the company but in practice are not always used in a proper manner. In addition to the description of the different stages of the valuation, in paper were presented a potential threats and common mistakes related to the comparative methods.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
  2. American Society of Appraisers, ASA Business Valuation Standards, Business Valuation Committee, Herndon 2008, s. 29, http://www.bvappraisers.org, 10.05.2009 r.
  3. D. Zarzecki, Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1999, s. 33, 46 -47.
  4. http://www.dm.pkobp.pl,10.05.2009 r.
  5. B. Cornella, Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny, Liber, Warszawa 1999, s. 56
  6. A. Damodaran, Valuation Multiples: First Principles, s. 15 -16
  7. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, 10.05.2009 r.
  8. M. Melich, R. Tuziemek, Metody wyceny spółki - perspektywa klienta i inwestora. M. Panfil, A. Szablewski (red.), Poltext, Warszawa 2006, s. 313-317.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu