BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kochalski Cezary (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Ocena wstępna wyników działalności przedsiębiorstw poznańskich na tle innych miast
The Performance Assessment of the Poznan Enterprises in Comparison with Other Cities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 61-69, rys., tab.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Wynik finansowy, Rentowność przedsiębiorstwa, Analiza porównawcza
Financial performance, Enterprise profitability, Comparative analysis
Note
summ.
Abstract
Ocena wyników działalności przedsiębiorstw w danym mieście ma zupełnie fundamentalne znaczenie przy określaniu jego możliwości rozwojowych. To właśnie od wyników działalności przedsiębiorstw zależą z jednej strony dochody budżetu miasta, a z drugiej jego wydatki. Dobre wyniki działalności przedsiębiorstw z danego miasta przekładają się przede wszystkim na jego dochody własne, w tym zwłaszcza na udziały w podatku od osób fizycznych (PIT), a także na udziały w podatku od osób prawnych1. Jeżeli przedsiębiorstwa, w których zatrudnieni są mieszkańcy miasta, osiągają lepsze wyniki swojej działalności, to rosną szanse na wyższe dochody osobiste pracowników2, a to z kolei zwiększa bazę podatkową, w której partycypuje miasto. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to find out the situation in the field of performance of the Poznan enterprises in comparison with other cities. The analysis of the cost level ratios and profitability ratios over 2002-2008 confirms that Poznan enterprises achieved better results than other cities. It is a consequence of well diversified economy with a dominant position of the service sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Biuletyn Statystyczny GUS
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu