BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Liszewski Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Urban Tourist Penetration Space - an Industrial City Case Study
Miejska przestrzeń penetracji turystycznej - studium przypadku miasta przemysłowego
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2014, nr 4(28), s. 307-324, tab., bibliogr. 27 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Keyword
Przestrzeń geograficzna, Miasto, Turystyka
Geographic space, City, Tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy zdefiniowano pojęcie "miejska przestrzeń penetracji turystycznej" a następnie zidentyfikowano ten typ przestrzeni na obszarze miasta przemysłowego (Łódź). Badania dowiodły, że penetracji turystycznej podlegają tu głównie obszary zagospodarowane w XIX wieku przez fabrykantów, którzy budowali to miasto(abstrakt autora)

The author defines the concept of the "urban tourist penetration space" and identifies this type of space within an industrial city (Łódź). Research has proved that tourist penetration mainly concerns the areas developed in the 19th c. by industrialists, who were built the city.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarski M., 2012, Królestwo Scheiblera i Grohmana z początku XX wieku jako obszar penetracji turystycznej Łodzi, Maszynopis pracy magisterskiej, IGMiT Uniwersytet Łódzki.
 2. Durydiwka M., Duda-Gromada K. (eds.), 2011, Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, p. 456.
 3. Ginsbert A., 1962, Łódź. Studium monograficzne, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, p. 378
 4. Kaczmarek J., Liszewski S., Włodarczyk B., 2006, Strategia rozwoju turystyki w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, p. 129.
 5. Kostecka J., 2007, Kompleks Manufaktura - nowa przestrzeń turystyczno-rekreacyjna Łodzi, Maszynopis pracy magisterskiej, IGMiT Uniwersytet Łódzki.
 6. Kotlicka J., 2008, Przemiany morfologiczne terenów przemysłowych Łodzi, Szlakami Nauki, No. 36, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, p. 233.
 7. Kronenberg M., 2012, Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta. Przykład Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, p. 224.
 8. Liszewski S., 1997, Przestrzeń miejska i jej organizacja. Geografia - człowiek - gospodarka (Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70 rocznicę urodzin), Kraków, pp. 55-65.
 9. Liszewski S., Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), "Turyzm" 1999, t. 9, issue 1, pp. 51-73.
 10. Liszewski S., Miejska przestrzeń eksploracji turystycznej. Przykład Łodzi, "Turyzm" 2009, t. 19, issue. 1-2, pp. 59-65.
 11. Liszewski S., Przestrzeń turystyczna, "Turyzm" 1995, t. 5, issue 2, pp. 87-103.
 12. Łódź. Monografia miasta, 2009, Liszewski S. (ed.), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, p. 501.
 13. Machudera J., 2007, Fortuna fabrykanckiego rodu Biedermanów jako element produktu turystycznego Łodzi, Maszynopis pracy magisterskiej, IGMiT Uniwersytet Łódzki.
 14. Meyer B., 2004, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Rozprawy i Studia, Vol. 545, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, p. 436.
 15. Puś W., 1987, Dzieje Łodzi przemysłowej (Zarys historii), Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź, p. 150.
 16. Puś W., 2013, Statystyka przemysłu Królestwa Polskiego w latach 1879-1913, Materiały Źródłowe, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 260.
 17. Puś W., Pytlas S., 1979, Dzieje Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju "Uniontex" (d. Zjednoczonych Zakładów K. Scheiblera i L. Grohmana) w latach 1827-1977, PWN, Warszawa - Łódź, 581.
 18. Rosin R. (ed.), 1980, Łódź. Dzieje miasta. Tom I do 1918 r., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa - Łódź, p. 674.
 19. Rychlik M., 2010, Fortuna rodu Geyerów jako element produktu turystycznego Łodzi, Maszynopis pracy magisterskiej, IGMiT Uniwersytet Łódzki
 20. Skowrońska D., 2010, Fortuna fabrykanckiego rodu Richterów jako element produktu turystycznego Łodzi, Maszynopis pracy magisterskiej, IGMiT Uniwersytet Łódzki.
 21. Skrzydło L., 1999, Rody fabrykanckie, Oficyna Bibliofilów, Łódź, p. 116.
 22. Słownik języka polskiego. Tom drugi, 1979, Szymczak A. (ed.),Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, p. 1087.
 23. Stefański K., 2013, Łódzkie wille fabrykanckie, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, p. 415.
 24. Szymańska A., 2008, Fortuna rodu Grohmanów jako element produktu turystycznego miasta Łodzi, Maszynopis pracy magisterskiej, IGMiT Uniwersytet Łódzki
 25. Wachnik A., 2008, Fortuna rodu Kindermanów jako element produktu turystycznego Łodzi, Maszynopis pracy magisterskiej, IGMiT Uniwersytet Łódzki.
 26. Włodarczyk B., Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, p. 268.
 27. Wrzesińska K., 2013, Fortuna rodu Scheiblerów jako element produktu turystycznego Łodzi. Maszynopis pracy magisterskiej, IGMiT Uniwersytet Łódzki.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-0501
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu