BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierałtowska Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Inwestycja w fundusz hedgingowy jako przykład instrumentu alternatywnego. Doświadczenia polskie
The Hedge Fund as the Example of the Alternative Investment. The Polish Experience
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 127-142, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Stopa zwrotu, Ryzyko, Fundusze hedgingowe
Capital market, Rate of return, Risk, Hedge fund
Note
streszcz., summ..
Abstract
Fundusze hedgingowe to obecnie jedna z najbardziej znanych form inwestycji alternatywnych na świecie, a jednocześnie stosunkowo nowe rozwiązanie. Fundusze hedgingowe różnią się znacznie pod względem zwrotu z inwestycji oraz ryzyka. W artykule przedstawiono rys historyczny funduszy hedgingowych z uwzględnieniem obecnej sytuacji funduszy na świecie, jak również podstawy prawne funkcjonowania funduszy tego typu w Polsce. Badania na polskim rynku kapitałowym zostały przeprowadzone w okresie od czerwca 2007 do czerwca 2012 roku. Z przeprowadzonych badań wynika, że konieczna jest dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego na podstawie aktywów alternatywnych, ponieważ są one słabo skorelowane z tradycyjnymi aktywami (indeksy giełdowe i waluty - euro, dolar), ale ogólnie fundusze hedgingowe nie są dobrą inwestycją dla polskiego inwestora.(abstrakt oryginalny)

Hedge funds have become one of important element of the capital market. The primary aim of most hedge funds is to reduce volatility and risk while attempting to preserve capital and deliver positive returns under all market conditions. Hedge funds vary enormously in terms of investment returns, volatility and risk. Despite the unfavorable position of the polish regulatory KNF which firmly opposes the distribution of offshore funds in the polish market, local funds have been established. Poland has become too the target of foreign companies which tend to set hedge funds in Poland so that they can offer hedge fund products to polish investors. The research in the polish capital market was carried in the period June 2007 - June 2012. The conducted study implies that diversification of investment risk based on alternative assets is necessary, because they are weakly correlated with traditional assets (stock index and currencies - euro, dolar) and another alternative assets (gold, silver), but generally the hedge funds are not a good investment for the polish investor. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Antkiewicz S. [2007], Fundusze hedgingowe jako innowacyjne fundusze inwestycyjne dla zamożnych osób fizycznych, "Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość", t. 4, GHSH, Gdańsk.
  2. Antkiewicz A., Kalinowski M. (red.) [2008], Innowacje finansowe, CeDeWu, Warszawa.
  3. Perez K. [2011], Fundusze hedge. Istota, strategie, potencjał rynku, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  4. Pruchnicka-Grabias I. (red.) [2008], Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa.
  5. www.opera.pl
  6. www.tfi.investors.pl
  7. www.superfund.pl
  8. www.stooq.pl
  9. www.greenwichai.com
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu