BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotulska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Problemy pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstw
Problems of Measurement of Enterprises Competitiveness
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 81-88, rys.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Teoria konkurencji, Przewaga konkurencyjna
Enterprise competitiveness, Competition theory, Competitive advantage
Note
summ.
Abstract
Jednym z najważniejszych mechanizmów wolnego rynku i trwałym elementem gospodarki rynkowej jest konkurencja, a najważniejszym jej przejawem jest konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami. Obecnie koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa determinowane są nowymi warunkami otoczenia konkurencyjnego, a trwający proces globalizacji nadaje konkurencyjności nowy wymiar. Wskazuje się tu na międzynarodowy charakter prowadzonych działań i posiadanych przewag konkurencyjnych. Do niedawna w sposób wyraźny wskazywano różnice pomiędzy warunkami konkurencji wewnątrzkrajowej i międzynarodowej; obecnie różnice te zaczynają się zacierać. Konkurencyjność przedsiębiorstwa nabiera charakteru uniwersalnego, obejmując swym zasięgiem konkurencyjność o charakterze zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym. (fragment tekstu)

Measurement of competitiveness concerns in determination of enterprises competitive position which is an effect of strategic competitive operations but it's also a base state of future decisions. Competitive position can be define behind assistance of different meter and methods but proper selection is key case. Therefore correct assessment and measurement of competitiveness of enterprise is very difficult and many barriers make impossible to indicate of one generally proper measure of competitive position of enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Z. Pierścionek, Determinanty międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorstwa wobec wyzwań wynikających z globalizacji i integracji z Unią Europejską, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Warszawa 2000
 2. T. Sztucki, Marketing przedsiębiorcy i menadżera, Placet, Warszawa 1996
 3. M. Jaworek, M. Szałucka, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność przedsiębiorstwa, w: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.), SGH, Warszawa 2007
 4. Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
 5. B. Kulisa, Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, A. Nehring (red.), Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2007
 6. Konkurencyjność polskich MSP w przededniu przystąpienia do Unii Europejskiej, PARP, Warszawa 2004
 7. M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności w warunkach globalnych, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2002
 8. W. Bieńkowski, Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
 9. M. Gorynia, Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000
 10. D. Niezgoda, Zysk ekonomiczny jako wyznacznik pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: Sposoby budowy i oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, D. Niezgoda (red.), Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin 2005
 11. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, M. Gorynia (red.), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002, s. 73-74.
 12. M. Olczyk, Konkurencyjność. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa, 2008, s. 47-48.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu