BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza porównawcza z wykorzystaniem narzędzi analizy finansowej
Comparative Analysis with Utilization of Instrument of Financial Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 89-100, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Materiały budowlane, Analiza finansowa, Analiza porównawcza przedsiębiorstw
Building materials, Financial analysis, Comparative analysis of enterprise
Note
summ.
Company
Opoczno SA, Cersanit S.A., Polcolorit
, ,
Abstract
Analiza finansowa stanowi całościowy obraz sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego. Narzędzia analizy finansowej wykorzystywane w badaniu powinny stanowić użyteczne metody w zakresie podejmowania decyzji operacyjnych i inwestycyjnych. Przydatność metod badania sytuacji finansowej ulega zwiększeniu wyniku dokonywanych porównań w czasie, z planem i w przestrzeni. W praktyce gospodarczej na potrzeby analizy zewnętrznej najczęściej dokonuje się porównań dokonywanych w przestrzeni i w czasie, ponieważ dostęp do danych planowanych w takiego typu analizach jest ograniczony. Celem artykułu jest analiza porównawcza trzech przedsiębiorstw: Opoczno, Cersanit i Polcolorit, podobnych w zakresie rodzaju prowadzonej działalności. W analizie porównawczej wykorzystano dwie bazy porównawcze w zakresie: czasu (cztery lata) i przestrzeni (średnie sektorowe). (fragment tekstu)

Presentation of analysis of comparative analysis is purpose of article on example of three enterprise of construction sector ratios Cersanit, Opoczno, Polcolorit in years 2004-2007. Two directions of comparison take advantage in comparison in time and in area, it perform comparison among companies and with average in sector. Comparative analysis significantly enriches information from range of performed analysis ratios and interpretation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Encyklopedia gospodarki materiałowej, PWE, Warszawa 1989, s. 93
  2. Evaluation of fi nancial performance in the building materials industry over the years 2002-2005, w: The problems of Company Value Management, E. Urbańczyk (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, University of Szczecin, Szczecin 2007.
  3. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Urbańczyk E.,, Badanie wydajności pracy w przedsiębiorstwie, , w: III Konferencja naukowa "Efektywność źródłem bogactwa narodów", organizowana przez Politechnikę Wrocławską, Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Wrocław, 2008.
  4. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Ocena bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie sektora budowlanego, Zeszyt Naukowy AE we Wrocławiu, praca w druku.
  5. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Pomiar efektywności działania w sektorze budowlanym za lata 2002-2005, w: III Konferencja naukowa "Efektywność źródłem bogactwa narodów", organizowana przez Politechnikę Wrocławską, Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Wrocław, 2008.
  6. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Poziom zadłużenia w spółkach sektora budowlanego, w: Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości., D. Zarzecki (red.), WNUS, Szczecin 2007, s. 109-116.
  7. Słownik Ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, S. Biczyński, B. Miedzyliński (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.
  8. Waśniewski T., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
  9. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu