BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosa Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Promocja jako czynnik aktywizacji turystyki na przykładzie wybranych atrakcji Wolińskiego Parku Narodowego
Promotion as a Factor of Tourism Activation on the Example of Chosen Attraction of Wolinski National Park
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2009, nr 12, s. 275-284, il.
Issue title
Współczesne problemy funkcjonowania gospodarki turystycznej
Keyword
Promocja, Aktywizacja sprzedaży, Turystyka, Parki narodowe
Promotion, Sales promotion, Tourism, National parks
Note
summ.
Abstract
Scharakteryzowana promocja obszaru wpływa w dużym stopniu na jego rozwój oraz zwiększenie ruchu turystycznego. Skutki tego rozwoju podzielić można na dwie kategorie - o charakterze gospodarczym oraz przyrodniczym. Całkowity koszt utrzymania obiektu ponosi dyrekcja Wolińskiego Parku Narodowego. Skutkiem rozwoju turystyki na tym terenie z punktu widzenia gospodarki byłoby więc zwiększenie dochodów parku. To z kolei umożliwiłoby lepszą ochronę niektórych obszarów na jego terenie oraz prowadzenie badań w większym zakresie. Nieco gorzej sytuacja przedstawiałaby się w kwestii środowiska przyrodniczego. Większa liczba turystów oznacza większą liczbę wszelkiego rodzaju odpadków pozostawionych na szlakach i w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora. Wzmożony ruch na okolicznych drogach powodowałby emisję znacznie większej ilości zanieczyszczeń niż dotychczas. Hałas spowodowany obecnością ludzi i pojazdów przyczyniłby się do płoszenia chronionych gatunków zwierząt mających tu swoje siedliska, a zaburzenie równowagi ekologicznej na terenie parku narodowego groziłoby katastrofą. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, trzeba pamiętać, że zwiększenie ruchu turystycznego na tym terenie niesie ze sobą zarówno szanse, jak i wiele zagrożeń.(fragment tekstu)

The paper presents the usage of promotion tools in order to activate tourism in Wolinski National Park, especially at the Turkusowe Lake. The Turkusowe Lake is one of the biggest treasures of natural environment in West Pomerania. Thus the protection of the lake should be primary objective of Wolinski National Park. Therefore it is necessary to consider planning tourism in this region in such a way to achieve the biggest number of tourists with simultaneous lowest possible interference of men in natural environment.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. G. Rosa, Komunikacja marketingowa, WNUS, Szczecin 2005.
  2. Marketing terytorialny, T. Markowski (red.), PAN, Warszawa 2006.
  3. Polityka turystyczna, A. Panasiuk (red.), Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kopenhaga 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-0501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu