BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybylska-Mazur Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Rola wybranych reguł sprzężenia zwrotnego w prowadzeniu polityki gospodarczej
Role of Selected Feedback Rules in the Conduct of Economic Policy
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 206, s. 103-110, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Metody matematyczne i ekonometryczne w finansach i ubezpieczeniach 2013
Keyword
Polityka gospodarcza państwa, Polityka fiskalna, Polityka pieniężna, Sprzężenia zwrotne
State economic policy, Fiscal policy, Monetary policy, Feedback
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono cele i zadania polityki gospodarczej oraz wybrane aspekty prowadzenia tej polityki w krótkim i średnim okresie. Podstawowe znaczenie przy realizacji polityki gospodarczej w krótkim i średnim okresie, czyli tak zwanej polityki makroekonomicznej, mają polityka pieniężna i polityka fiskalna. W związku z tym w pracy zaprezentowano ogólne uwagi na temat wybranej reguły sprzężenia zwrotnego - pewnej postaci reguły Taylora dla polityki pieniężnej i dla polityki fiskalnej. (abstrakt oryginalny)

In this paper we present the objectives and tasks of economic policy and the selected aspects of conduct of this policy in the short and medium term. The basic importance of the execution of economic policy in the short and medium term, the socalled macroeconomic policy, have monetary policy and fiscal policy. Therefore, in the paper we present the selected feedback rule. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bubnicki Z. (2005), Teoria i algorytmy sterowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Kendrick D.A., Amman H.M. (2011), A Taylor Rule for Fiscal Policy, Utrecht School of Economics, Tjalling C. Koopmans Research Institute, Discussion Paper Series 11-17, October.
  3. Rudebusch G., Svensson L.E.O. (1998), Policy Rules for Inflation Targeting, Working Papers in Applied Economic Theory 98-03, Federal Reserve Bank of San Francisco.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu