BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziółkowski Romuald (Bialystok Technical University)
Title
Competitiveness Factors of Biebrza National Park
Czynniki konkurencyjności Biebrzańskiego Parku Narodowego
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management, 2010, vol. 6, s. 153-162, rys.
Keyword
Konkurencyjność, Turystyka, Region turystyczny
Competitiveness, Tourism, Tourist region
Note
streszcz.
Abstract
Konkurencyjność turystyczna regionu jest pojęciem wielowymiarowym, złożonym i wywołującym wiele dyskusji. Wiąże się zarówno z konkurencyjnością firm sektora turystycznego, atrakcyjnością dla turystów, jak i konkurencyjnością otoczenia ekonomicznego oraz społecznego i kulturowego. Stąd też konkurencyjność regionu turystycznego jest traktowana jako swoiste połączenie konkurencji produktów, firm, sektorów i całych regionów - także pod względem ich lokalizacji, walorów naturalnych i dostępności.(abstrakt autora)

The tourism is still perceived as the domain having significant influence on the foreign, social and economic policy and other politician sector. It participates in shaping the balance of payments, stimulates society's job activity, as well as improves region's technical and social infrastructure. The state of tourism and its contribution in social and economic development depends on competitiveness of regions which is understood as the capacity for adjusting or maintaining the market's position and share over the time(fragment of text)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. E. Teichmenn, Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej. Czynniki konkurencyjności, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006
  2. L. Dwyer, P. Forsyth, P. Rao, Destination Price Competitiveness: Exchange Rate Changes versus Domestic Inflation, "Journal of Travel Research" 2002, No. 40, pp. 328-336
  3. L. Dwyer, Ch. Kim, Destination Competitiveness: Determinants and Indicators, "Current Issues in Tourism" 2003, 6 (5), pp. 369-414
  4. J. Grabowski, K. Barteczko, A. Wrzosek, Analiza przewag konkurencyjnych polskich regionów na europejskim rynku turystycznym, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie, Warszawa 2003
  5. M. Byszewska-Dawidek & all., Turystyka polska w 2007 roku. Układ regionalny, Instytut Turystyki, Warszawa 2008
  6. Analiza przewag konkurencyjnych Polski na międzynarodowym rynku turystycznym, ed. J. Grabowski, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2003
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1898-0511
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu