BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andrzejewska Anna (Uniwersytet Warszawski, student), Perkowski Łukasz (Uniwersytet Warszawski, student), Sulewski Marcin (Uniwersytet Warszawski, student), Wasiowski Karol (Uniwersytet Warszawski, student)
Title
Krytyka Raportu Konkurencyjności Krajów 2009-2010 Światowego Forum Ekonomicznego
Source
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2011, nr 25, s. 129-141, tab., rys., bibliogr. a. 141
Keyword
Analiza konkurencyjności, Miary konkurencyjności gospodarki, Porównania międzynarodowe
Competitive Intelligence (CI), Economic competitiveness measure, International comparisons
Note
summ.
Company
Światowe Forum Ekonomiczne
World Economic Forum
Abstract
Niniejsza praca miała na celu dokonanie rzetelnej krytyki Raportu Konkurencyjności WEO. Podjęta została szeroka debata nad poszczególnymi aspektami ocenianego opracowania. Niektóre uwagi zostały jedynie zasygnalizowane. Wnioski płynące z podjętej krytyki powinny zachęcać każdego do krytycznego spojrzenia na wszelkie tego typu rankingi. Zanim podejmie się na ich podstawie konkretne decyzje, wyrobi opinię na jakiś temat, warto krytycznie przyjrzeć się założeniom stojącym u podstaw danego zestawienia. Jako jednostki mamy prawo do uczciwego oceniania takich opracowań, formułowania wątpliwości, wyrażania zastrzeżeń. Być może nawet takie skromne opracowania, jak to, w przyszłości przyczynią się do podniesienia poziomu merytorycznego publikowanych raportów konkurencyjności. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Global Competitiveness Report 2009-2010, 2009, World Economic Forum.
  2. Lall S., 2001, Competitiveness Indices and Developing Countries: An Economic Evaluation of the Global Competitiveness Report, "World Development" Vol. 29, No. 9.
  3. Stiglitz J., 1996, Some lessons from the East Asian Miracle, "The World Bank Research Observer" nr 11(2)
Cited by
Show
ISSN
0137-3056
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu