BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymański Grzegorz (Politechnika Łódzka)
Title
Internetowe innowacje marketingowe w sektorze e-handlu
Marketinginnovationen im E-Handel
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 119-127, rys., bibliogr. 19 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Innowacje marketingowe, Innowacje, Biznes elektroniczny
Marketing innovations, Innovations, e-business
Note
Zsfg.
Abstract
Handel elektroniczny, zwany e-commerce, obejmuje wszelkiego rodzaju metody, które w celu zawarcia transakcji handlowej wykorzystują środki i urządzenia elektroniczne takie jak Internet, telefony stacjonarne i komórkowe oraz telewizja interaktywna. Najbardziej rozpowszechnioną metodą handlu elektronicznego jest handel internetowy, dlatego coraz częściej pojecie e-commerce stosowane jest jako synonim handlu w Internecie. Najpopularniejszymi formami są sklepy internetowe i portale aukcyjne, gdzie wielkość obrotów w 2008 roku e-sklepów wynosiła 4530 mln zł, natomiast aukcji 6480 mln zł.1 Zyskanie przewagi konkurencyjnej jednego serwisu handlowego nie jest proste i wymaga zastosowania innowacyjnych metod i narzędzi. Innowacje w handlu internetowym powiązane są głównie ze zmianą koncepcji marketingu 4P na 4C, czyli skupianie się nie tylko na oferowanych produktach, ale przede wszystkim na kliencie, jego oczekiwaniach i zadowoleniu.2 Gromadzenie internautów wokół marki firmy i jej asortymentu pozwala na zwiększenie liczby lojalnych klientów. (fragment tekstu)

(Zusammenfassung) Die Anwendung von den innovativen Methoden und Werkzeugen ist fuer jede online Service notwendig, um gute Verkaufsergebnisse erreichen zu koennen. Das ist aber praktisch nicht so einfach. Die Innovationen im Internetverkauf basieren auf dem Konzept 4C: Die Kunden und ihre Beduerfnisse spielen hier die Hauptrolle, nicht direkt die verkauften Produkte. Die Leute sollen einfach mit ihren Einkaeufen zufrieden sein. Im Internet kann man sehr einfach und effektiv alle Angaben und Infomationen, die die Internetbenutzer betreffen, speichern. Die kann man fuer "Personalization" von den Internetsgeschaeften benutzen, genauso wie fuer ihre Werbung.
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielski I.: Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, OPO, Bydgoszcz 2000.
 2. Freeman Ch.: The Economist of Industrial Innovation, F. Piner, London 1982.
 3. Haman W., Gut J.: Handlowanie to gra, Onepress, Gliwice 2004.
 4. http://arpg.pink.zjednoczenie.com/Lider_innowacji/innowacja.htm, 07.02.2009.
 5. http://pl.wikipedia.org
 6. http://www.ikea.com
 7. http://www.sklepy24.pl
 8. http://www.uke.gov.pl
 9. http://www.vistaprint
 10. Internet Standard: e-commerce 2009, www.internetstandard.pl [14.12.2009].
 11. Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola, Gebethner i Spółka, Warszawa 1994.
 12. OECD i Eurostat: Podręcznik Oslo Manual, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie trzecie, 2005.
 13. Oslo Manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3rd edition, OECD publishing, 2005.
 14. PARP: Innowacyjność 2006 - Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze, http://www.parp.gov.pl/index/more/268
 15. Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź, 2001.
 16. Rothwell R.: Public innovation policy: To have? or to have not?, w: R. Langdon, R. Rothwell, Desing and innovation, Policy and Management; Frances Printer, London.
 17. Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 18. Smith K.: The System Challenge to Innovation Policy, w: Industrie and Glueck, Paradigmenwechsel in der Industrie und Technologiepolitik, Wiedeń 1996.
 19. Światowiec J.: Koegzystencja marketingu partnerskiego i tradycyjnego, [w:] M. Skurzyński (red.): Innowacje w marketingu - młodzi o marketingu, Materiały konferencyjne. Uniwersytet Gdański, Sopot 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol, ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu