BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Foltyn-Zarychta Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Możliwości zastosowania etycznej zasady wzajemności w ocenie międzypokoleniowych projektów inwestycyjnych
On the Possibility of Applying Reciprocity Ethics in Intergenerational Investment Decision Making
Source
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 121-134, bibliogr. 12 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Inwestycje międzypokoleniowe, Decyzje inwestycyjne, Etyka, Pokolenia
Intergenerational investment, Investment decisions, Ethics, Generation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja możliwości rozszerzenia kryterium decyzyjnego w ocenie inwestycji międzypokoleniowych o aspekty etyczne w oparciu o założenia etycznej zasady wzajemności. Na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu dokonano analizy możliwości przełożenia wewnątrzgeneracyjnych motywów, na których opiera się zasada wzajemności na perspektywę międzypokoleniową, a następnie za pomocą metod indukcji, analizy i syntezy podjęto próbę dostosowania modelu schodzącego w etyce wzajemności do potrzeb oceny inwestycji międzypokoleniowych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to identify the possibility of extending the decision criterion in assessing intergenerational investments by ethical aspects based on ethical principle of reciprocity. A critical analysis of the literature serves as a basis for analysing the possibilities of transforming intragenerational motives of reciprocity to the intragenerational perspective. Next, with the help of methods of induction, analysis and synthesis the paper attempts to adapt the descending model of reciprocity for the purpose of assessing intergenerational investment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Encyklopedia PWN (2010), http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3924720/komunitaryzm.html, dostęp dnia 12.03.2014.
 2. Gosseries A. (2009), Three Models of Intergenerational Reciprocity, w: Intergenerational Justice, Gosseries A., Meyer L. (red.), Oxford Univeristy Press, Oxford.
 3. Gosseries A., Meyer L. (2009), Intergenerational Justice and Its Challenges, w: Intergenerational Justice, Gosseries A., Meyer L. (red.), Oxford Univeristy Press, Oxford.
 4. Hediger W. (2000), Sustainable development and social welfare, "Ecological Economics", No. 32.
 5. Intergenerational Justice (2009), Gosseries A., Meyer L. (red.), Oxford Univeristy Press, Oxford.
 6. Kolm S. Ch. (2006), Introduction to the Economics of Altruism, Giving, and Reciprocity, w: Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity, Kolm S. Ch., Ythier J.M. (red.), Elsevier.
 7. Kolm S. Ch. (2006), Reciprocity: Its scope, rationales and consequences, w: Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity, Kolm S. Ch., Ythier J.M. (red.), Elsevier.
 8. Parfit, D. (1982), Future Generations: Further Problems, "Philosophy & Public Affairs", No. 11.
 9. Rawls J. (2009), A Theory of Justice, w: Contemporary Moral Problems, White J. E. (red.), Thomson Wadsworth.
 10. Smith A. (1790), The Theory of Moral Sentiments, Sixth Edition, Msxa Li-bri, Sao Paulo.
 11. Vallentyne P. (2003), Justice in General: An Introduction, w: Equality and Justice: Justice in General, Vallentyne P. (red.), Routledge, http://kline-chair.missouri.edu/docs/vol_1_justice_in_general.pdf, dostęp dnia 12.03.2014.
 12. Zerbe R.O., Bellas A.S. (2006), A Primer for Benefit-Cost Analysis, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu