BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Bogusław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Potencjał przedsiębiorstwa i jego komponenty w e-biznesie
Enterprise's Potential and its Components in E-Business
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 193-204
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Potencjał przedsiębiorstwa, Biznes elektroniczny
Potential of enterprise, e-business
Note
summ.
Abstract
Każde przedsiębiorstwo, jeśli chce działać i rozwijać się w zmiennym otoczeniu, musi wykształcić w sobie pewne cechy i sposoby działania odpowiednie do wymagań i kierunków zmian w tym otoczeniu. Musi tak kształtować swój potencjał, aby stale zwiększać możliwości skutecznego rozwiązywania problemów i poprawiać swoje położenie względem rynku i konkurencji. Przedsiębiorstwo znając swoje otoczenie i kierunki oraz intensywność zachodzących zmian, może własną zmienność przystosować do zmienności otoczenia. Musi się więc ono stale odnawiać i doskonalić, "dostosowując potencjalne możliwości do zmieniającego się otoczenia"1. Potencjał przedsiębiorstwa to zasób jego możliwości, mocy wytwórczych, zdolności do działania (w zakresie wytwarzania, badań i rozwoju, marketingu itp.) tkwiący w jego zasobach i umożliwiający osiągnięcie zamierzonego celu poprzez określone działania, w odpowiedzi na wyzwania rozwojowe. Przedsiębiorstwo może ten potencjał ujawnić, rozwinąć oraz korzystnie dla siebie zastosować tylko w odpowiednich warunkach, których ono samo nie tworzy (wpływ przedsiębiorstwa na otoczenie ma często charakter wręcz marginalny), a które mogą być dla niego zarówno przyczyną głębokich zaburzeń, jak i źródłem korzystnych okazji. (fragment tekstu)

The article points at the most important in Author's opinion components of contemporary enterprise's potential. The main of those components are the following: - material and immaterial resources, - relationships with customers, - products quality, - innovations, - human resources, - logistics, - management system. This paper also analysis an effect of those components on contemporary enterprise's functioning in the market. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. B. Wawrzyniak, Odnawianie przedsiębiorstwa, Warszawa 1999, s.  9.
 2. J. Penc, Role i umiejętności menedżerskie, Warszawa 2005, s.  287.
 3. G. Johnson, K. Scholes, Exploring Corporate Strategy, London 1999, s. 192 i 458- 460.
 4. J. Jeżak, Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Łódź 1990, s. 141.
 5. G. de Saint Marie, Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa 1993, s. 57.
 6. G. Hamel, C.K. Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra, Warszawa 1999, s. 165-167.
 7. M. Bratnicki, Transformacja przedsiębiorstwa, Katowice 1998, s. 141
 8. J. Kay, Podstawy sukcesu firmy, Warszawa 1996, s. 29, 99- 102.
 9. A. Pomykalski, Innowacje, Łódź 1997, s. 203.
 10. P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Kraków 1994, s. 203.
 11. Ph. Kotler, Marketing, Warszawa 1994, s. 6.
 12. R. McKenna, Marketing is Everything, "Harvard Business Review" 1991, s. 69.
 13. A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, Zarządzanie firmą innowacyjną, Warszawa 2000, s. 10-11.
 14. I. Sattes, Podstawy sukcesu małych i średnich firm, "Zarządzanie na Świecie" 1996, nr 6, s. 20.
 15. Jan Paweł II, Encyklika "Centesimus annus", Watykan 1991, s.  64.
 16. A. Ludwiczyński, Warunki tworzenia i funkcjonowania efektywnych systemów zarządzania kadrami [w:] Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, H. Król (red.), Warszawa 2002, s. 32.
 17. J. Collins, Cechy charakteru najwybitniejszych menedżerów, "Zarządzanie na Świecie" 2001, nr 3, s. 11.
 18. G. Nizard, Metamorfozy przedsiębiorstwa, Warszawa 1998, s.  192.
 19. S.P. Marschall, Tworzenie uczących się społeczności na miarę XXI wieku [w:] Organizacja przyszłości, F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Warszawa 1998, s. 212-213.
 20. H. Bieniok, J. Bernais, Doskonalenie systemu zarządzania jako źródło poprawy produktywności i konkurencyjności [w:] Produktywność i wydajność w okresie transformacji polskiej gospodarki, J. Jagas (red.), Opole 2001, s. 245-246.
 21. P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka i  zasady, Warszawa 1992, s. 164.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu