BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bober Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Wpływ źródeł finansowania na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych
The Influence of the Sources of Finance of Investment on Activity in Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 173-179, tab.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Efektywność inwestycji, Źródła finansowania, Leasing, Kredyt
Efficiency of investment, Source of financing, Leasing, Credit
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest przybliżenie informacji o źródłach finansowania działalności inwestycyjnej w przedsiębiorstwie oraz przedstawienie wyników analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego w ujęciu sytuacyjnym. Ze względu na charakter opracowania oraz ograniczenia objętościowe zostaną omówione i poddane analizie trzy najczęściej wykorzystywane źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych a mianowicie kredyt bankowy i leasing operacyjny i finansowy. (fragment tekstu)

The purpose of the study is approximation of information about the sources of finance of investment activity in enterprise and presentation of results of analysis of profitability of investment venture in situational depiction. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. R. Borowiecki, J. Czaja, A. Jaki, Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie, TNOiK "Dom Organizatora", Warszawa-Kraków 1998
  2. J. Iwin, Z. Niedzielski, Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
  3. http://www.fee.hm.pl/.
  4. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005
  5. J. Szczepański, L. Szyszko, Propedeutyka finansów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Warszawa 1999
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu