BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lamek Anna (Politechnika Wrocławska)
Title
Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania w gospodarce
Development Trends Analysis of ERP Systems in Telecommunication
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 213-221, bibliogr. 7 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Systemy zarządzania, Zarządzanie, Gospodarka
Management system, Management, Economy
Note
summ.
Abstract
Niniejszy artykuł jest analizą stanu obecnego, jak i kierunków rozwoju zintegrowanych systemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, zwanych systemami ERP (ang. Enterprise Resource Planning). Znaczna część pracy została poświęcona prezentacji najnowszych rozwiązań tego typu oprogramowania i wyróżnieniu w nich cech innowacyjnych, które w najbliższym czasie nadal będą rozwijane lub rozbudowywane. Odnajdziemy tu również szczegółową analizę trendów tej ekspansji w branży telekomunikacyjnej. Głównym celem rozprawy było wykazanie, iż w dobie dynamicznych zmian otoczenia osiąganie sukcesów ekonomicznych przez przedsiębiorstwa idzie w parze ze wspieraniem działalności nowoczesnymi systemami zarządzającymi. Oprogramowanie to, tworzone przy użyciu zaawansowanych technologii informatycznych, wywołuje swego rodzaju "sprzężenie zwrotne", bowiem staje się podstawą budowania współczesnych modeli zarządzania organizacjami i strategii biznesowych. (fragment tekstu)

The purpose of this article was to analyze the current situation, as well as development directions of integrated management systems, popularly known as ERP systems. Main part was devoted to presentations latest solutions to this type of software, determined their innovative features which, in the near future, will continue to be developed or expanded. Discourse is also detailed analysis of this trend of expansion in the telecommunication industry. The article demonstrate that dynamic changes in the age of achieving successful economic environment is going hand in hand with the promotion of modern management systems, which are created by using advanced information technologies. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamczewski P., Funkcje, struktura i kierunki rozwoju systemów informatycznych klasy ERP, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, pod red. A.Stabryły, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1, UE Kraków 2008.
  2. Adamczewski P., Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D., Ku inteligencji biznesowej w systemach ERP II, [w:] Bazy danych. Nowe technologie. Bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, rozdz. 29.
  3. Adamczewski P., Systemy ERP jako determinanta rozwoju e-biznesu, [w:] Informacja - dobra lub zła nowina, pod red. A. Szewczyk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
  4. Adamczewski P., Systemy ERP/CRM - uwarunkowania, realizacja i rozwój, [w:] Systemy IT wspomagające przedsiębiorstwa, IT Press, Warszawa 2004.
  5. Brzozowski W., Kowalczyk K., Tomaszewski M., Zintegrowane systemy zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 2002.
  6. Dudycz H., Informatyczne uwarunkowania realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu, Materiały konferencyjne "Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym", Katowice 2007.
  7. Grzywak A., Pikiewicz P., Nowe technologie w komputerowych systemach zarządzania. Internet w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Dąbrowa Górnicza 2005. Kasprzak T., W kierunku rozszerzonego przedsiębiorstwa. Analiza sektorowa rozwoju ICT w Polsce, Difin, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu