BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mutwil Anita (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Internet jako narzędzie e-biznesu w sektorze MSP
Internet As E-Business Tool in Small and Medium Enterprises Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 231-239, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Internet, Biznes elektroniczny
Small business, Internet, e-business
Note
summ.
Abstract
Nadrabianie zaległości wobec państw Europy Zachodniej polska gospodarka zawdzięcza przedsiębiorczości. W strukturze podmiotowej gospodarki istotną rolę odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa. Mają one zwykle niewielki zasięg działania i niewielki wpływ na otoczenie, w którym funkcjonują, ale ich ogromna liczba nadaje sektorowi MSP duże znaczenie w kształtowaniu gospodarki i rynku pracy. Niewątpliwie zatem wykorzystywane przez te podmioty rozwiązania z obszaru gospodarki elektronicznej wpływają na skalę rozwoju tego aspektu gospodarki. (fragment tekstu)

The issues concerning e-business activities in small and medium enterprises have been presented. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2007 r., Wyniki wstępne, GUS, Warszawa 16.10.2008 r.
 2. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2007 roku, GUS, Warszawa 2009.
 3. e-biznes.pl/2010/02/msp-beda-sprzedawac-w-sieci/
 4. Eurostat 2008 i e-Business W@tch 2007.
 5. http://www.egospodarka.pl/47839,Sektor-MSP-ocena-III-kw-i-prognoza-IV-kw- 2009,1,39,1.html
 6. Łuczka, T., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] T. Łuczka (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa - szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
 7. Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, PARP, Warszawa 2009.
 8. Rozporządzenie Rady Europy (WE) nr 1777/2005 z dnia 17.10.2005 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - http://www.przepisy.gofin.pl
 9. Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2009 - klienci instytucjonalni, Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o., UKE, Sopot 2009.
 10. The European e-Business Report 2008, 6th Synthesis Report of the Sectoral e-Business Watch, Executive Summary, European Commission.
 11. www.egospodarka.pl/29618,Handel-elektroniczny-w-MSP-2004-i- 2007,2,39,1.html - Badanie pt. "Handel elektroniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach - analiza porównawcza z lat 2004 i 2007"
 12. www.egospodarka.pl/36094,Lewiatan-sektor-malych-i-srednich-przedsiebiorstw- 2008,1,39,1.html
 13. www.e-mentor.edu.pl32,700,Doskonalenie e-lerningowe wsparciem dla e-biznesu w sektorze MSP.
 14. www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Archiwum/Rok+2008/Male+i+srednie+firmy+wielki e+znaczenie+dla+gospodarki.htm
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu