BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polasik Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Rynek zbliżeniowych kart płatniczych w Polsce
The Contactless Payment Cards Market in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 241-248, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Karty płatnicze, Rynek kart płatniczych
Payment cards, Payment cards market
Note
summ.
Abstract
Jednym z najważniejszych kierunków rozwoju instrumentów płatniczych na świecie jest dążenie do zastępowania gotówki w transakcjach o niewielkiej wartości. W tym celu konieczna jest popularyzacja rozwiązań maksymalizujących wygodę oraz szybkość realizacji płatności. Za takie rozwiązanie należy uznać karty zbliżeniowe (inaczej bezstykowe od ang. contactless) bazujące na technologii RFID (Radio Frequency Identification), które dystansują inne instrumenty płatnicze ze względu na te cechy i jako jedyne są konkurencyjne dla gotówki w zakresie transakcji niskokwotowych, tj. poniżej 20 EUR. Po raz pierwszy karty RFID zastosowano w 1997 r. do płatności w transporcie publicznym w Hongkongu (system Octopus), a jako uniwersalne karty płatnicze w Stanach Zjednoczonych w 2002 r., w ramach pilotażu organizacji MasterCard. Karty zbliżeniowe wydawane w Europie i w większości innych krajów funkcjonują w ramach wspólnego standardu EPP. (fragment tekstu)

The purpose of the paper was a complex presentation of the implementation of contactless cards on the Polish market. It is based on the results of research carried out by interviewing representatives of banks and companies linked to payment systems industry. The article indicates the barriers to contactless payment cards development, as well as the readiness of customers and merchants to adapt to this innovation. The Polish market is prepared for a mass implementation of contactless payments, evidenced by the positive customers approach and bank interest. Migration to EMV standard seems to be very conducive to the development of contactless payments in Poland. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Eastwood G.: The Future of Payments: Prepaid cards, contactless and mobile payments, Business Insights, Datamonitor, April 01, 2008, s. 78.
  2. European Central Bank, SEPA in use, 2009, http://www.ecb.int/paym/sepa/ timeline/ use/html/index.en.html
  3. European Central Bank, Statistical Data Warehouse, http://sdw.ecb.europa.eu
  4. Hanke G.: RFID and Contactless Technology, w: K. E. Mayes and K. Markantonakis, Smart Cards, Tokens, and Security Applications. Springer, New York 2008.
  5. Polasik M. Kunkowski J.: Zastosowania technologii RFID w systemach płatności, [w:] S. Partycki (red.), E-gospodarka - e-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, Tom 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 442-447.
  6. Polasik, M. i Maciejewski, K.: Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, "Materiały i Studia", nr 242 /2009, Narodowy Bank Polski, sierpień 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu