BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radziszewska Aleksandra (Politechnika Częstochowska)
Title
E-klient - implikacje dla działalności marketingowej przedsiębiorstw w świetle badań ankietowych
E-Customer - the Implications for Marketing Enterprise's Activity in Light of Questionnaire Investigations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 249-256, bibliogr. 11 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Klient, Badania ankietowe
Customer, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
Internet otwiera dla przedsiębiorstw nową przestrzeń transakcyjną oraz nowe możliwości komunikacji z klientami. Globalna sieć nie tylko kreuje alternatywne dla tradycyjnych kanały dystrybucji i promocji, lecz przede wszystkim tworzy nowe perspektywy komunikacji z klientami. Internet stał się ważnym elementem współczesnej gospodarki, a jego zastosowanie w działalności przedsiębiorstw daje wiele możliwości. Jednym z najszybciej rozwijających się działów gospodarki jest handel elektroniczny. Kupowanie w sieci jest łatwiejsze, wygodniejsze i zajmuje mniej czasu niż tradycyjne zakupy. Dlatego konsumenci coraz częściej sięgają po tę formę dokonywania transakcji. Ma ona wiele zalet, które nie ograniczają się tylko do wygody czy szybkości transakcji. Wirtualna konsumpcja umożliwia praktycznie nieograniczony dostęp do wielu niezależnych źródeł informacji o firmach i oferowanych przez nie produktach lub usługach. Daje możliwość zapoznania się z niezależnymi opiniami innych konsumentów, dzięki czemu klienci nie są skazani na monopol informacyjny działających w sieci podmiotów. (fragment tekstu)

The paper contains characteristic of marketing communication and marketing enterprise's activity in Internet. The Internet has become the medium of social communication in various forms. In this context the relationship with e-clients has been described. The paper presents the idea of a modern trend in Internet development called Web 2.0. The tools of communication with customers in virtual communities have been shortly described. Special attention has been paid to prosumption on virtual market and word of mouth marketing in social networks. The paper presents results of questionnaire investigations concerning customers' activities in the Internet. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Doligalski T.: Społeczne uwarunkowania marketingu w internecie i e-biznesu, "E-mentor", 2009, nr 1 (28), s. 82-87.
 2. Gajewski Ł.: Prosumpcja- praktyki konsumenckiej innowacyjności, "E-mentor", 2009, nr 2 (29), s. 21-25.
 3. Kruszewska M.: Made by klient, "Manager Magazin", 2007, nr 10, s. 38.
 4. Lubina E.: Web 3.0 jako transgresja kulturowa o wymiarze społecznym, "E-mentor", 2008, nr 1 (23), s. 46-47.
 5. Mazurek P.: Internet i tożsamość, w: D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.), Społeczna przestrzeń Internetu, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2006.
 6. Prahalad C.K., Ramaswany V.: Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005
 7. Rzepecki J.: Społeczność efektywnym nośnikiem przekazu reklamowego, "E-mentor", 2008, Nr 5 (27), s. 72-75.
 8. Tapscott D., Williams A.D.: Wikinomia - o globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 9. Toffler A.: Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997.
 10. Torvalds L., Diamond D.: Just for Fun: The Story of an Accidental Revolutionary, Harper Business, New York 2001.
 11. Winciorek A.: Homo plotcus, "Marketing w praktyce", 2009, nr 4, s. 43.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu