BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szulczyńska Urszula (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Czaczyk-Medeksa Kamila (Urząd Miejski w Bydgoszczy)
Title
Podejście przedsiębiorstw do badań rynkowych i marketingowych na przykładzie firm z powiatu bydgoskiego i z miasta Bydgoszczy
Enterprises Approach to Market and Marketing Research - Example of City of Bydgoszcz and Bydgoszcz District
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 257-266, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Badania marketingowe
Marketing research
Note
summ.
Country
Bydgoszcz
Abstract
Prowadzenie badań rynkowych i marketingowych jest we współczesnej gospodarce ważnym źródłem wiedzy o otoczeniu1. Dla wielu przedsiębiorstw informacje pozyskane w efekcie tych badań stanowią podstawę, na której opiera się w nich proces podejmowania decyzji oraz stają się istotnym czynnikiem konkurencyjności2. Dlatego też w opracowaniu podjęto próbę określenia zakresu, w jakim przedsiębiorstwa wykorzystują to źródło wiedzy oraz próbę szerszej charakterystyki tego aspektu ich działalności. Rozważania oparto o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w sierpniu 2009 r. wśród firm zlokalizowanych w mieście Bydgoszczy lub na terenie powiatu bydgoskiego. (fragment tekstu)

In the paper authors attempt to determine the extent to which polish companies use market and marketing research and to broader characterize this aspect of their activities. The considerations are based on results of surveys conducted in August 2009 among firms located in the city of Bydgoszcz, or in the district of Bydgoszcz. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Nierachlewski A.: Badacz czy konsultant? O zmieniającej się roli badacza, [w:] A. Wódkowski (red.): Katalog PTBRiO 2007, Wyd. PTBRiO, Warszawa 2008.
  2. Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  3. Skorupska B.: Badania rynkowe i marketingowe - paradoksy, www.egospodarka.pl/27629, Badania - rynkowe - i - marketingowe - paradoksy,1,20,2.html, 04.01.2009 r.
  4. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu