BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paździor Artur (Politechnika Lubelska)
Title
Wpływ struktury i kosztu kapitału na wycenę przedsiębiorstwa
Influence of Cost of Capital on Company's Vauation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 237-247, tab.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Wycena przedsiębiorstwa, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Koszt kapitału
Enterprise value, Enterprise valuation, Company capital structure, Capital cost
Note
summ.
Abstract
W dobie globalnej, turbulentnej gospodarski opartej na wiedzy maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa określana jest jako podstawowy, długookresowy cel funkcjonowania organizacji gospodarczej. Mnogość koncepcji wartości przedsiębiorstwa wymaga jednak zwrócenia uwagi na konkretną kategorię, na której menedżerowie powinni skoncentrować swoje wysiłki w celu jej zwiększania. Na ogół przyjmuje się, że tą kategorią, która wydaje się najbardziej istotna dla przedsiębiorstwa, jest wartość rynkowa. Wartość ta nierzadko utożsamiana jest z wartością ekonomiczną (dochodową), na której poziom niemały wpływ ma między innymi metodyka wyznaczania kosztu kapitału. W artykule przedstawiono metody szacowania kosztu kapitału. Scharakteryzowano również czynniki, które w istotny sposób mogą kształtować poziom kosztu kapitału. Na bazie przykładowego przedsiębiorstwa zaprezentowano wpływ kosztu kapitału na wartość podmiotu. (fragment tekstu)

This article presents the problem of the influence of the structure and the cost of capital on the company's valuation. In order to setting the influence of these factors on the valuation of exemplary company, there has been done the valuation of this entity wit taking into consideration many options of cost of capital evaluating. On the basis of the example presented in this paper it can be said that changes of factors which are took into consideration in the process of cost of capital evaluating cause significant changes in company's value. This example also shows that there is the necessary of deep researches about the objectivity of the method of cost of capital valuation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. D. Zarzecki, Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady nowoczesne narzędzia, WNUS, Szczecin 2002
 2. D. Zarzecki, Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999
 3. www.forum.money.pl.
 4. J. Koziński, Wpływ wartości firmy na wartość udziałów spółki, [w:] Udziały w spółkach. Zarządzanie i rachunkowość, Wrocław 1992
 5. A. Kamela-Sowińska, Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996
 6. P. Write, S. Cole, Accounting of goodwill (www.camagazine.com).
 7. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późn. zm.
 8. www.beardmiller.com (Beard Miller Company LLP).
 9. R. Borowiecki, A. Jaki, J. Kaczmarek, Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Wydaw nictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997
 10. A. Ehrbar, EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa 2000
 11. U. Malinowska, Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difi n, Warszawa 2001
 12. A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003
 13. www.rynek.bizzone.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu