BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Soboń Janusz (Akademia Morska w Szczecinie), Szewczyk Roman (Akademia Morska w Szczecinie)
Title
Pozyskiwanie środków na działalność małych i średnich przedsiębiorstw
Obtaining Funds for the Activities of Small and Medium-Sized Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 261-267
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Źródła finansowania, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Fundusze unijne, Faktoring, Franchising, Leasing
Source of financing, Small business, EU funds, Factoring, Franchising, Leasing
Note
summ.
Abstract
Małe i średnie przedsiębiorstwa mają w Polsce kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski. Są one niezbędne dla zrównoważonego funkcjonowania gospodarki i przyczyniają się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Problem pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw wydaje się jednym z hamulców rozwoju gospodarczego, a także codzienną, powszechną bolączką większości polskich przedsiębiorców. Dlatego dostępność do źródeł finansowania, sposób finansowania działalności bieżącej i inwestycji ma wpływ na podejmowane przez te przedsiębiorstwa odpowiednich decyzji, które warunkują plany i zamierzenia strategiczne. (fragment tekstu)

The article is aimed at a presentation of the current state of available sources and possibilities in financing the small and medium enterprise sector in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską, art. 87-88.
 2. Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczypospolitą Polską z jednej strony, a wspólnotami europejskimi i ich państwami członkowskimi z drugiej, sporządzony w Brukseli 12.12.1991r., DzU z 27.01.1994 r., art. 63.
 3. F. Misiąg, Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2005.
 4. W. Aftyka, A. Chmielewski, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo M.M.,Warszawa 2005.
 5. K. Mrówczyńska, Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce z funduszy unijnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 6. M. Olszewski, Kondycja MSP u progu 2003 roku, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Raport z badań, luty 2003.
 7. P. Pawłowski, Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 8. http://www.rso.it.
 9. A. Dukiniec, Finansowanie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 10. J. Grzywacz, Faktoring, Difin, Warszawa 2005.
 11. J. Bednarz, E. Gostomski, Finansowanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2006.
 12. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005.
 13. www.leasing.edu.pl.
 14. Z. Huszcz, I. Tkacz-Osińska, Leasing - przewodnik praktyczny, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2008.
 15. L. Moskwiak, J. Ostaszewski, Transakcje leasingowe w Polsce - zagadnienia ekonomiczno-prawne, "Prawo Przedsiębiorcy" 2000, nr 10.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu