BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błaszczak Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Bracław Marzena (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Pielgrzymki rowerowe jako połączenie turystyki kwalifikowanej I religijnej
The Relationship between the Qualified Tourism and the Religious Tourism
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 9-18, rys.
Issue title
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Keyword
Pielgrzymowanie, Turystyka religijna, Turystyka rowerowa, Turystyka
Pilgrimage, Religious tourism, Cycling tourism, Tourism
Note
summ.
Abstract
Pielgrzymowanie do miejsc uznanych za święte towarzyszy człowiekowi od wieków i jest nieodłącznym elementem rozwoju kultur i cywilizacji. Według definicji A. Jackowskiego pielgrzymowanie to "podróż podjęta z motywów religijnych do miejsca uznanego za święte (locus sacer) ze względu na szczególne działanie w nim Boga lub bóstwa, aby tam spełniać określone akty religijne, pobożności i pokuty". Pielgrzymować to wędrować do miejsca kultu w celu obcowania z fenomenem sacrum.(fragment tekstu)

The purpose of this study is to show the relationship between the qualified tourism and the religious tourism. The bicycle pilgrimages have been organised for several decades and, as such, they may be considered to be a form of the qualified tourism, because travelling a specific distance (very often covering several thousand kilometres) in order to reach a destination regarded as sacred combines the movement activity with the considerable physical and mental effort. The bicycle pilgrimages motivated by the religious purpose combine the spiritual with the leisure and health values. They relate not only to the need to interact with the sacred, but they also satisfy our need to move, get involved in the physical activity and stay in personal touch with a different social, natural and cultural environment, thus gratifying our information and cognitive needs.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Jackowski, Pielgrzymki = Turystyka pielgrzymkowa = turystyka religijna? Rozważania terminologiczne, "Turyzm" 1998
 2. A. Jackowski, Święta przestrzeń świata, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003,
 3. A. Jackowski, Turystyka religijna - problemy badawcze i terminologiczne, w: Turystyka religijna na obszarach górskich, red. A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Targ 2009,
 4. A. Jackowski, Pielgrzymki a turystyka religijna. Rozważania na czasie, w: Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski i A. Panasiuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 5. J. Kosiewicz, Kultura fizyczna i sport w perspektywie filozofii, AWF, Warszawa 2000
 6. W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007,
 7. B. Sawicki, Agroturystyka w teorii i praktyce, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin 2010
 8. W.W. Gaworecki, Ekonomika i organizacja turystyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1982
 9. W. Kurek, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007,
 10. M. Kłossowski, Fizjologiczne aspekty wysiłku aerobowego i jego implikacje praktyczne, w: Aerobik - teoria, technika wykonania, metodyka nauczania, przepisy sędziowania, red. Z. Szot, AWF, Gdańsk 2003
 11. J. Kosiński, Kultura fizyczna i sport w perspektywie filozofii, AWF, Warszawa 2000
 12. J. Terakowski, Przerzutka na rekolekcje, "Magazyn Rowertour" 2009, nr 10 (20), Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu