BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bogucka Anna (Politechnika Białostocka)
Title
Tradycje pielgrzymowania wśród przewodników turystycznych PTTK
Traditions of Going on a Pilgrimage Amongst PTTK Tourist Guides
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 19-26, tab.
Issue title
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Keyword
Pielgrzymowanie, Turystyka, Turystyka religijna
Pilgrimage, Tourism, Religious tourism
Note
summ.
Abstract
W świadomości polskiego społeczeństwa utrwaliło się przekonanie o wysokiej randze przewodników wykonujących swoje zadania zarówno zawodowo, jak i społecznie. Przewodnicy są szanowani ze względu na swoją wiedzę, umiejętność oprowadzania, otwarty stosunek do turystów; przywykło się uznawać ich kompetencje. Z przewodnikami turyści czują się bezpiecznie, dzięki nim mają szansę lepiej poznać odwiedzane miejsca1. Taki stosunek do tego zawodu ukształtowany został w oparciu o ponad 125-letnią tradycję zorganizowanego polskiego przewodnictwa turystycznego oraz dzięki przestrzeganiu w omawianym środowisku norm Kodeksu Etycznego Przewodnika PTTK.(fragment tekstu)

This article on the concerns of pilgrimage among the tour guides are members of the Polish Society of Tourism-Lore. Aim of this study is to show the guides as a professional environment that is part of tourist services and the presentation of important events and religious pilgrimage organized by the tourist guides. The material has been developed based on materials obtained from the primary organizers of religious meetings(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Gordon, Z dziejów przewodnictwa turystycznego w Polsce. Wprowadzenie do problematyki, w: Przewodnictwo turystyczne i pilotaż wycieczek w Polsce a standardy europejskie, red. B. Ząbczyk-Chmielewska, M.A. Kozłowska, Wyd. Oddział Gdański PTTK, Pomorska Federacja Przewodników PTTK, Sopot 2007
  2. D. Kowalski, Ł. Zarzycki, Świętokrzyskie Rajdy Pielgrzymkowe 2000-2010, Wyd. Jedność, Kielce
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu