BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chlebuś Marek (Instytut Sztuki Mediów)
Title
Przyszłość : poradnik użytkownika
The Future : User's Guide
Source
Przyszłość. Świat-Europa-Polska, 2014, nr 2, s. 159-167, rys.
Keyword
Filozofia
Philosophy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przyszłość nie zawsze jest określona przez przeszłość. Czasami jest ona zdeterminowana przez bardziej odległe przyszłości, a czasem przez nasze działania w teraźniejszości. Aby skutecznie myśleć o przyszłości, trzeba wyjść poza paradygmat klasycznego determinizmu. (abstrakt oryginalny)

The future is not always defined by the past. Sometimes, it is determinated by a more distant future, and sometimes by our actions in the presence. To effectively think about the future, one needs to go beyond the paradigm of classical determinism. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1895-0949
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu