BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikołajek-Gocejna Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Czy oczekiwania inwestorów rzeczywiście mają znaczenie?
Do Investors` Expectations Really Matter
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 307-318, rys., tab.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Inwestor giełdowy, Spółki giełdowe, Wartość dla akcjonariuszy, Interesariusze
Stock exchange investor, Stock market companies, Shareholder Value (SHV), Stakeholders
Note
summ.
Abstract
Odpowiedź na tak postawione pytanie wydaje się oczywista. W końcu z tworzeniem wartości mamy do czynienia tylko wtedy, gdy osiągnięta stopa zwrotu jest wyższa od oczekiwanej, determinowanej kosztem kapitału. Podobnie jest z tworzeniem wartości dla akcjonariuszy. Są to przecież dwie podstawowe zasady zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Większość menedżerów wie także, że masowe wzrosty cen akcji spółek giełdowych pod koniec lat dziewięćdziesiątych były w dużym stopniu determinowane oczekiwaniami inwestorów, a nie poprawą rezultatów ich działalności. Badania prowadzone przez Boston Consulting Group w latach 1994-2000 wykazały, że podczas gdy fundamentalne wyniki przedsiębiorstw rosły rocznie o 13%, to premia w związku z oczekiwaniami rosła w tym czasie średnio o 42% rocznie. (fragment tekstu)

In today's turbulent business environment, value is based on expectations. Understanding investors expectations enable company to look at its business from entirely different perspective - the investor point of view, giving managers a tool that links performance measurement of businesses directly to the total shareholder return. Understanding investor expectations is very important also from the perspective of competitiveness, because to stay competitive in today's business world, company can't just meet expectations, it has to beat them. The article concentrates on main drivers of the stock price, gives practical evidence that share price is correlated with investors' expectations on company's performance and tries to present the possibility to include investors' expectations in the process of value creation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. D. Steller, M. Joiner, The Continuing Relevance of Investor Expectations, The Boston Consulting Group, 2001
  2. T. Copeland, A, Dolgoff, A. Moel, The role of expectation in the cross section of returns, "The Review of Accounting Studies" 2004, vol. 9
  3. G.G. Biddle, R.M. Bowen, J. S. Wallace, Evidence on EVA, http://www.ssrn.com
  4. D. Collins, S. Kothari, J. Shanken, R. Sloan, Lack of timeliness and noise expectations for the low contemporaneus return-earnings association, "Journal of Accounting and Economics" 1994, no. 18
  5. R. Lundholm, L. Myers, Bridging the future forward: the effect of disclosure on the returns-earnings relation, "Journal of Accounting Research" 2004, vol. 40, issue 3
  6. E. Amir, B. Lev, T. Sougiannnis, What value analysts?, Working Paper, New York University, New York 1999.
  7. L. Ackert, G. Athanassakos, Prior Uncertainty Analysts Bias Subsequent Abnormal Returns, "Journal of Financial Research" 1997, vol. 20
  8. J. Eastwood, S. Nutt, Ineffi ciency in Alalysts Forecasts: Systematic Misreation or Systematic Optimism, "Journal of Finance" 1999, vol. 54
  9. T. Lin, Rationality and Analysts Forecasts Bias, "Journal of Finance" 2000, vol. 55
  10. M. Mikołajek-Gocejna, Tworzenie wartości dla akcjonariuszy na GPW w Warszawie w latach 1999-2004, praca doktorska, maszynopis powielony, SGH, Warszawa 2005
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu