BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buczek-Kowalik Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski), Mitura Teresa (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Uwarunkowania religijne i ich wpływ na tworzenie szlaków turystyczno-kulturowych w województwie podkarpackim
Religious Background of the Podkarpackie Province and Its Effect on Creating the Cultural-Tourist Trails
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 79-87, tab.
Issue title
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Keyword
Pielgrzymowanie, Turystyka, Szlaki turystyczne, Turystyka religijna
Pilgrimage, Tourism, Tourist routes, Religious tourism
Note
summ.
Abstract
Turystyka religijna powszechnie kojarzy się z pielgrzymowaniem do miejsc uświęconych. Jackowski sugeruje uporządkowanie terminologii związanej z podróżami religijnymi, proponując w szerszym zakresie turystyką religijną nazywać każdą podróż wynikającą z motywów religijnych, natomiast mianem pielgrzymki określać tylko specyficzną formę turystyki religijnej. Turystyka religijna będzie wówczas zaliczana do jednej z form turystyki1. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie możliwości uprawiania turystyki religijnej w jej szerokim zakresie w oparciu o szlaki turystyczno-kulturowe (powszechnie zwane szlakami tematycznymi), które wytyczone zostały na terenie województwa podkarpackiego. Szlaki te nawiązują do bogactwa i historii religii dawnych mieszkańców tego regionu(fragment tekstu)

Contrary to popular belief, Religious Tourism does not solely mean pilgrimages. It can mean any type of travel for religious purposes. One of these purposes could be to get to know the religious history of an area. Podkarpackie province lies on the border of Eastern and Western Poland, a region where traditions, religions and cultures have often crossed. A tourist will find various traces of Christianity here; not only those of Orthodox faith (both Easter and Greek), Evangelical and Roman-Catholic Churches, but also numerous traces of Judaism. Up until the beginnings of 20th century, worshippers of those faiths would live together, side by side. World War II and its after events have changed the habitants' faith structure enormously. Both the Holocaust, and the mass resettlements of the native habitants of the Bieszczady and Beskid Niski regions - Ukrainians, Lemkos and Boyko - lead to the depopulation of towns and villages and the destruction of sacral buildings. Few traces of the old religion - orthodox churches, synagogues and cemeteries - have survived. In order to preserve the religious heritage and the rich multi-cultural features of the region, several cultural tourism trails have been created in the Podkarpackie province. They are an inspiring way for a tourist to get to know the religious history of this undoubtedly incredible region.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Jackowski, Turystyka religijna - problemy badawcze i terminologiczne, w: Turystyka religijna na obszarach górskich, red. A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz, Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Targ 2009,
  2. A. Jackowski, Turystyka religijna - problemy badawcze i terminologiczne, w: Turystyka religijna na obszarach górskich, red. A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz, Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Targ 2009,
  3. K. Ruszel, Studia nad kulturą ludową Puszczy sandomierskiej, Rzeszów 1978,
  4. R. Bańkosz, Cerkwie Szlaku Ikon, Krosno 2010
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu