BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cudny Waldemar (Uniwersytet Łódzki Filia w Tomaszowie Mazowieckim), Gosik Blanka (Uniwersytet Łódzki Filia w Tomaszowie Mazowieckim), Rouba Rafał (Uniwersytet Łódzki Filia w Tomaszowie Mazowieckim)
Title
Festiwal kultury chrześcijańskiej w Łodzi jako przykład produktu turystycznego - wydarzenie
Christian Culture Festival in Łódź as the Tourist Product- Example
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 89-100, tab.
Issue title
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Keyword
Pielgrzymowanie, Produkt, Produkt turystyczny, Turystyka, Kultura, Turystyka religijna, Turystyka kulturowa
Pilgrimage, Product, Tourist product, Tourism, Culture, Religious tourism, Cultural tourism
Note
summ.
Abstract
Pojęcia "turystyki religijnej" i "turystyki pielgrzymkowej" często traktowane są jako synonimy, co nie jest podejściem do końca uprawnionym. Jak bowiem twierdzi W. Gaworecki, głównym celem turystyki religijnej jest co prawda uczestnictwo w wydarzeniach religijnych, jednak nie wyklucza to innych celów, np. poznawczych lub religijno-poznawczych. Turystyka pielgrzymkowa jest to zaś rodzaj podróży, którego wyłącznym celem jest chęć uczestnictwa w obrzędach religijnych. Turystyka religijna jest z kolei przez wielu autorów uznawana za część turystyki kulturowej.(fragment tekstu)

This article is about Christian Culture Festival in Łódź. This cultural event is organized until 1997 by priest Waldemar Sondka. The Festival is an example of event, which is addressed to the inhabitants of the city and also for tourists who are looking for cultural events associated with Christianity and Catholicism. In this context, the Festival can be regarded as a tourism product which attracts tourists interested in cultural and religious tourism. Organization of the Festival lies in the hands of the ecclesiastical institution which is the European Cultural Centre LOGOS. So far there were 13 editions of the Festival. Many famous Polish artists took part in this event, these were for example Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Janusz Gajos, Edyta Geppert, Grzegorz Turnau. Many artists from abroad were invited too. The Festival offers a diverse repertoire including literature presentations, theater spectacles, music concerts, movies etc. The primary aim, which was introduced by the organizers, was promotion of Christian values but also the making of existential questions - so important to modern man. It should be stressed that the Festival is already inscribed in the calendar of Lodz cultural events. It is also an interesting proposal for tourists and thus strengthen the tourism potential of the city.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa, 2007
  2. A. Kowalczyk, Współczesna turystyka kulturowa - między tradycją a nowoczesnością, w: Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, red. A. Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008, s. 9-57; W.W. Gaworecki, Turystyka, op.cit., s. 64; A. Mączak, Peregrynacje, wojaże, turystyka, Książka i Wiedza, Warszawa 2001
  3. A. Kołodziejczyk, Rola elementów kultury w turystyce, Instytut Turystyki, Warszawa 1979
  4. A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001
  5. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa, 2010,
  6. P. Spodenkiewicz, Ksiądz Stefan Miecznikowski, jezuita i harcerz, IPN, Łódź 2010,
  7. W. Cudny, Festiwal Dialogu Czterech Kultur jako przykład strategicznego produktu turystycznego dla Łodzi, "Turystyka i Hotelarstwo" 2006, nr 10, WSTiH, Łódź 2006
  8. A. Kłoskowska, Kultura Masowa krytyka i obrona, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1964
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu