BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Byczkowska Magdalena (Państwowa Wyższa Szkoła Zarządzania w Gorzowie Wielkopolskim), Kaczmarek Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zarządzania w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Uwarunkowania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw
Conditioning of the Development of Miror and Medium Enterprises in Polsnd
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 345-353, rys., tab.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Innowacyjność, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie
Innovative character, Small business, Foreign investment, Direct investments
Note
summ.
Abstract
Przedsiębiorstwa określane jako średnie i małe stanowią około 99,8% wszystkich przedsiębiorstw w gospodarkach wysokorozwiniętych. Zatrudnienie znajduje w nich ponad połowa wszystkich pracujących poza rolnictwem, rybołówstwem i leśnictwem. Ze względu na swoje rozmiary oraz dość dużą elastyczność, przedsiębiorstwa te jawią się jako firmy mające duże możliwości innowacyjne. Niestety, niektóre ich cechy są naturalnymi barierami we wprowadzaniu rożnego rodzaju innowacji. W niniejszym artykule skupiono się na scharakteryzowaniu czynników wpływających na innowacyjność MSP, szczególne miejsce poświęcając w tym procesie bezpośrednim inwestycjom zagranicznym.(fragment tekstu)

Direct foreign investment is one of the most important part of cash flow specially for economic evolving countries. It is essential for economic development and comparative improvement. Direct foreign investment is connected with technology and methods of management transfer. It also leads organization development. Investment influences industrial and employment structure and improves corporation's potential. Such investment made by international corporations aim to take over the control on the company activity, what is the focus of the working paper.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. W. Janasz, Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, FnrUS, Szczecin 1999
  2. Ph. Kotler, Marketing, Gebethner i Ska, Warszawa 1994
  3. E. Pietkiewicz, S. Kałużny, Bankowcy i dobre obyczaje, PWE Warszawa 1993
  4. Zarządzanie strategiczne, R. Krupski (red.), Wydawnictwo AE Wrocław
  5. B. Filipiak-Dylewska, A. Szewczuk, Zarządzanie strategiczne. Narzędzia, scenariusze, procesy, FnrUS Szczecin 2000
  6. K. Przybylska, Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej, WAE Kraków 2001
  7. W. Polak, Rola inwestycji zagranicznych w rozwoju polskich przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, UMK, Toruń 2001
  8. Transnational corporations in world development. Trends and prospects. United Nations Centre on Transnational Corporations, New York 1988
  9. M. Byczkowska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik kształtujący konkurencyjność regionu, Szczecin 2006
  10. S. Luc, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim, Monografie i Opracowania, Zeszyt 475, SGH, Warszawa 2000
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu