BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozioł Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw - zarys metodologii badawczej
Innovation Activity of Enterprises - the Outline of Research Methodology
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 363-369, tab.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Innowacyjność przedsiębiorstw, Metodologia badań, Teoria ekonomii
Enterprise innovation, Research methodology, Economic theory
Note
summ.
Company
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstract
Największy wkład w metodologię badań nad działalnością innowacyjną przedsiębiorstw ma Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)1, która swoim zakresem działania obejmuje prawie wszystkie aspekty i dziedziny aktywności administracji państwowej szczebla rządowego oraz samorządowego. Koncentruje się na inspirowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego, ujednolicaniu zasad i koordynowaniu polityki gospodarczej państw członkowskich w wymiarze zarówno wewnętrznym, jak i międzynarodowym, formułowaniu opinii, zaleceń, prognoz gospodarczych, realizowaniu wspólnych badań i projektów oraz stymulowaniu i harmonizowaniu wysiłków państw członkowskich na rzecz krajów rozwijających się. Opracowywane i publikowane przez OECD raporty, studia, analizy i prognozy dotyczą niemal wszystkich dziedzin życia ekonomiczno-społecznego. (fragment tekstu)

The aim of the article is to present the methodology of enterprises' innovation activity. It is the Organisation for Economic Co-operation and Development that has the strongest influence on the methodology. In the article basic definitions on innovation activity have been presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpretingl innovation data, OECD, 2005
  2. Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, OECD, sixth edition, 2002.
  3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004, GUS, Warszawa 2006
  4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w sektorze usług w latach 2001-2003, GUS, Warszawa 2005
  5. Community Innovation Survey, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation.
  6. Main Science and Technology Indicators, Basic Science and Technology Statistic, OECD
  7. www.oecd.org.
  8. www.stat.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu