BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turek Tomasz (Politechnika Częstochowska)
Title
Obszary wykorzystania technologii SAAS w przedsiębiorstwach partnerskich
The Area Of Application of SAAS Technology At Partnership Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 267-275, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Technologia, Przedsiębiorstwo
Technology, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Charakterystyczną cechą współczesnego biznesu jest wykorzystywanie nowych rozwiązań z zakresu organizacji i zarządzania oraz rozwiązań technologicznych, w szczególności technologii informacyjnej. Dzięki temu przedsiębiorstwa podlegają ciągłym, dynamicznym zmianom, powodującym, że stają się bardziej elastyczne i w większym stopniu dopasowane do wymagań rynku i potrzeb klientów. Przejawem wykorzystania nowych rozwiązań z zakresu zarządzania jest między innymi częste sięganie po modele współpracy, takie jak partnerstwo czy alianse strategiczne. Rozwiązania te bazują na możliwościach i ukrytym potencjale wynikającym z synergii. Odrzucają one klasyczne pojmowanie konkurentów i innych uczestników gry rynkowej jako ewentualnych wrogów. Powszechne wykorzystanie technologii informacyjnej wynika z rosnącego znaczenia zasobów informacyjnych we współczesnych przedsiębiorstwach. IT stanowi istotny czynnik rozwoju wielu organizacji w ostatnich latach (jeśli już nie dziesięcioleciach). Wśród stosowanych rozwiązań technologii informacyjnej najważniejszym elementem wydaje się być obecnie komunikacja. Internet i oferowane na jego bazie usługi pozwalają na dodanie gospodarce nowego wymiaru. Skracają się odległości związane z czasem i przestrzenią, pracownicy stają się bardziej mobilni, a przepływ informacji wspomaga również swobodny przepływ kapitału. (fragment tekstu)

The aim of the article is presentation of chosen fields of SaaS application in partnership enterprises. In the first part there were described many potential economic advantages, which can follow as a result of the accession to the cooperation with the other subjects on the market. The second part of the article presents the SaaS technology, in the perspective of advantages, which can be attained by the user of the service and its supplier. In the third part there were sketched basic fields of SaaS cooperation application, with the regard of partnership forms and the size of the system. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Małyszko M., SaaS jako metoda świadczenia e-usług, http://parp.gov.pl
  2. Niedzielewski D.: Nie ma odwrotu od SaaS, Networld, 10 XI 2009, dostępny pod adresem: http://www.networld.pl/news/352393/Nie.ma.odwrotu.od.SaaS.html
  3. Romanowska M., Trocki M., Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002.
  4. Waszczuk P.: SaaS: 9 faktów o oprogramowaniu jako usłudze, CMO - Magazyn Dyrektorów Marketingu, http://cmo.cxo.pl/news/134489_1
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu