BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czajkowski Waldemar (Politechnika Śląska)
Title
Problem socjalizmu XXI wieku
The Problem of the XXI Century Socialism
Source
Przyszłość. Świat-Europa-Polska, 2014, nr 1, s. 87-106, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Gospodarka socjalistyczna, Ustrój socjalistyczny, Socjalizm
Socialist economy, Socialist system, Socialism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Doświadczenia socjalizmu XX w. powodują, że idea ta przez długie lata została uznana za niepożądaną. W powszechnej opinii przyjęło się nawet łączyć idee lewicowe z totalitaryzmem. Wydawało się, że w takiej sytuacji istnieje tylko jedna droga rozwoju. Ostatnie lata uświadamiają, że świat współczesny, w którym hasłem naczelnym jest konkurencja, wartością - zadowolenie jednostki, a dominującym typem stosunków międzyludzkich - stosunki przelotne i powierzchowne. Wobec powyższego warto poszukiwać nowej drogi rozwoju opartej na socjalizmie, ale w nowoczesnej formie. (abstrakt oryginalny)

The experience of the twentieth century socialism cause, that this idea for years was regarded undesirable. In the popular view it entertained one another even to link leftist ideas with the totalitarianism. It seemed that only one road of the development existed in such a situation. Recent years are making aware, that contemporary world, in which the competition is a password, with value - satisfying the individual, and with dominating type of the human intercourse - passing and superficial attitudes. That being so it is worthwhile seeking the new way of the development based on the socialism, but in the modern form. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Althusser L., Balibar E., (1975), Czytanie "Kapitału", Warszawa, PIW.
 2. Bauman Z., (1995), Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesna wieloznaczność, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 3. Dahrendorf R., (1991), Rozważania nad rewolucją w Europie, Warszawa, Niezależna Oficyna Wyd.
 4. Fukuyama F., (1991), "Koniec historii?", w: Czy koniec historii?, Konfrontacje 13, Warszawa, Wyd.PoMOST.
 5. Gulczyński M., (1982), Siedem głównych kwestii spornych, Warszawa, KiW.
 6. Hobbes T., (1954), Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, Warszawa, PWN.
 7. Hughes T. P., (2004), American Genesis: A Century of Invention and Technological Enthusiasm 1870-1970. 2nd ed., Chicago, The University of Chicago Press.
 8. Kelly K., (2001), Nowe reguły dla nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią, Warszawa, WIG-Press.
 9. Legutko R., (1992), Spory o kapitalizm, Kraków, Wydawnictwo Znak.
 10. Lem S., (1974), Summa technologiae, Kraków, Wyd. Literackie.
 11. Popper K. R., (1984), The Open Society and Its Enemies, vol. I The Spell of Plato, London, Routledge & Kegan Paul.
 12. Rosenberg N., L.E. Birdzell, Jr., (1994), Historia kapitalizmu, Kraków, Wydawnictwo Znak.
 13. Thurow L. C. (1999), Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie.
 14. Żakowski J., (2005), anty.TINA. Rozmowy o lepszym świecie, myśleniu i życiu, Warszawa, Wyd. Sic!
Cited by
Show
ISSN
1895-0949
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu