BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziembek Damian (Politechnika Częstochowska)
Title
Usługi cloud computing we wspomaganiu działalności organizacji wirtualnej
The Cloud Computing Services in the Support of the Activity of Virtual Organization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 289-297, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Organizacja
Organisation
Note
summ.
Abstract
Dynamiczny postęp w technologii informacyjno-komunikacyjnej wpływa na przekształcenia dotychczasowych przedsiębiorstw oraz sprzyja powstawaniu nowych form organizacyjnych takich jako organizacja wirtualna. Model organizacji wirtualnej jest formą dynamicznej i sieciowej kooperacji niezależnych podmiotów, które łączą swe zasoby dla realizacji określonego celu. Głównym czynnikiem umożliwiającym współpracę podmiotów zgrupowanych w ramach organizacji wirtualnej są różnorodne środki i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej. Organizacja wirtualna może korzystać z różnorodnych aplikacji, technologii i rozwiązań informatycznych dla wspomagania swej działalności. Współcześnie popularnym modelem dostarczania technologii i rozwiązań teleinformatycznych są usługi cloud computing. Generalnie usługi cloud computing polegają na eksploatacji różnorodnych zasobów IT przez klienta/klientów udostępnionych w przestrzeni wirtualnej przez zewnętrzną organizację. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania usług cloud computing w działalności organizacji wirtualnej. Aby zrealizować tak postawiony cel, wcześniej omówiono problematykę technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w organizacjach wirtualnych oraz przedstawiono pojęcie i istotę usług cloud computing. (fragment tekstu)

In the article there were discussed possibilities of the application of Cloud Computing services in the support of virtual organization activity. At the beginning of the article there was introduced information and communication technology applied in virtual organization. Next there were briefly presented the main Cloud Computing services: Infrastructure as a Service, Software as a Service, Platform as a Service. In the final part of the article there was showed how the Cloud Computing services can support activity of virtual organization. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dziembek D.: Atrybuty organizacji wirtualnej, [w:] Multimedia w biznesie i zarządzaniu, red. L. Kiełtyka, Difin, Warszawa 2009.
  2. Marcinek M.: Cloud computing bez tajemnic, Computerworld, nr 25/862, 23.06.2009.
  3. Etro F.: The Economic Impact of Cloud Computing on Business Creation, Employment and Output in Europe, Review of Business and Economics, 01.05.2009.
  4. Młynarski K.: Bezpieczeństwo danych korporacyjnych i ocena ryzyka a usługi Cloud Computing, Seminarium CPI "Cloud computing - nowy model biznesowy", Warszawa, 29 lipca 2009.
  5. Staten J: Is Cloud Computing Ready For The Enterprise?, Forrester Research, 07.03. 2008, http://www.forrester.com/Research/Document/Excerpt/0,7211,4422- 9,00.html
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu