BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miciuła Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ alternatywnego źródła energii (biomasy) na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych
The Influence of Alternative Source of Energy (the Biomass) on Functioning the Economic Subjects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 371-377, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Kryzys energetyczny, Dywersyfikacja, Alternatywne źródła energii, Odnawialne źródła energii, Biomasa
Energy crisis, Diversification, Alternative energy sources, Renewable energy sources, Biomass
Note
summ.
Abstract
Kryzys energetyczny w 2008 roku pokazał, że Polska powinna zdywersyfikować dostawców źródeł energetycznych, aby nie martwić się o przerwy w dostawach, które niewątpliwe mogą prowadzić do ogromnych strat finansowych. Powinniśmy także zwiększyć wydobycie z własnych źródeł otrzymywania energii. Uzyskać to można, inwestując w energię odnawialną. Innym powodem, dla którego Polska powinna rozwijać i inwestować w odnawialne źródła energii, jest fakt, iż w ramach polityki Unii Europejskiej jesteśmy zobligowani do ograniczenia emisji dwutlenku węgla (CO2), który jest uważany za główną przyczynę globalnego ocieplenia. W ramach podpisanych umów 20% energii w państwach UE ma pochodzić z energii odnawialnej. Elektrownie, które będą chciały emitować dwutlenek węgla (CO2) powyżej przyznanych limitów, będą musiały kupować tzw. "pozwolenia" na jej emisję. Powoduje to znaczne obniżenie opłacalności produkcji energii z tego źródła, a w dalszej kolejności ze względu na koszt jej pozyskania konieczność przerwania tej produkcji. Ze względu na ogromne koszty początkowych inwestycji w odnawialne źródła energii Polska postarała się o tzw. "okresy przejściowe". Pozwolą one na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji i dostosowanie rynku wytwórstwa energii do standardów, które spowodują wywiązywanie się z podpisanych umów. Obecnie byłoby to niemożliwe między innymi ze względu na ograniczone możliwości wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, co powoduje, że większość energii w Polsce uzyskuje się ze spalania paliw kopalnych.(fragment tekstu)

In work introduce the influence of utilization of renewable source of energy, what the biomass is on functioning on background of energetistic crisis the economic subjects and the current situation on this market. It biomass was introduced was with regard on advantage what it possesses for investor how and all economic subjects (global advantages). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bioenergia: wykorzystanie zasobów biomasy do produkcji ciepła, energii elektrycznej i paliw transportowych, Instytut Energetyki Odnawialnej 2004.
  2. Biomass: An Energy Resource for the European Union, Office for Official Publications of the European Communities 2000.
  3. Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego. Przewodnik dla samorządów terytorialnych i inwestorów, EC BREC 2003.
  4. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, Ministerstwo Środowiska 2002.
  5. Ściążko M., Współspalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce, Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla i Politechniki Śląskiej, Katowice 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu