BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankowski Jarosław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), Szałata Olga (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
Title
Model systemu personalizacji produkcji w organizacji wirtualnej
Model of Production Personalization in Virtual Organization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 309-317, rys., bibliogr. 14 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Produkcja, Organizacja, Technologie cyfrowe
Production, Organisation, Digital technologies
Note
summ.
Abstract
Rozwój technologii informatycznych powoduje powstawanie nowych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw. Wpływa to na zmiany w strukturach podmiotów gospodarczych i przyczynia się do przekształcania przedsiębiorstw w nową formę organizacji, jaką jest organizacja wirtualna. Nowoczesne technologie informacyjne coraz częściej stają się narzędziem scalającym rozproszone firmy wokół realizacji wspólnego przedsięwzięcia, a koncepcja organizacji wirtualnej odzwierciedla zmiany społeczno-technologiczne i procesy globalizacji działalności gospodarczej. Produkty wytwarzane przez organizację wirtualną podlegają ciągłym transformacjom i posiadają zindywidualizowaną formę. Spersonalizowane wyroby najczęściej powstają we współpracy z klientami, co ułatwia zaspokojenie ich potrzeb. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych form wirtualizacji oraz modelu przykładowej organizacji wirtualnej zorientowanej na produkcję jednostkową. (fragment tekstu)

Today's organizations increasingly adopt the model focused on key competencies and selection of subcontractors in the areas beyond the basic profile. This often manifests itself in virtualization and satisfaction of specific customer needs in a flexible manner. The article presents selected areas of application of these concepts, and an exemplary model of a virtual organization oriented to the production unit. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Audi Polska, Materiały informacyjne 2009, www.audi.pl.
 2. Baruk A., Marketing w przedsiębiorstwie XXI wieku, czyli marketing wirtualny, "Zarządzanie Produkcją" nr 1-2 (1999).
 3. Brzozowski M. (2006), Ewolucja pojmowania wirtualności i definiowanie organizacji wirtualnej, http://www.sgh.waw.pl
 4. Digital Dictionary: Personalization, http://www.cesa8.k12.wi.us.
 5. Durlik I., Inżynieria zarządzania cz. 1. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995.
 6. Fiat 500, Materiały informacyjne 2009, www.fiat500.pl.
 7. Gontarz A. (2009), Orientacja na klienta, www.informationstandard.pl.
 8. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 9. Marshall P., McKay J., Burn J. (2001), The Three S' of Virtual Organisations: Structure, Strategy and Success Factors, https://www.vengroup.com
 10. Matuszek J., Plinta D., Tendencje rozwoju systemów pozyskiwania i obsługi klientów we współczesnych przedsiębiorstwach, "Inżynieria Maszyn", r. 7, z. 4. (2002).
 11. Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie: produkcja i usługi, PWN, Warszawa 2001.
 12. Nike Id, Materiały informacyjne 2009, http://nikeid.nike.com
 13. Nielsen J. (1998), Personalization is Over-Rated, www.useit.com
 14. Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2004), Co-creating Value With Your Customers, http://www.informationweek.com
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu