BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nitkiewicz Tomasz (Politechnika Częstochowska / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Metodologia oceny innowacyjności przedsiębiorstw - zastosowanie modelu DPSIR
Use of DPSIR Model for Developing Methodology of Company Innovativeness Evaluation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 379-388, rys., tab.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Innowacyjność przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Modele ekonomiczne
Enterprise innovation, Small business, Economic models
Note
summ.
Country
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie jednego z narzędzi metodologii oceny innowacyjności przedsiębiorstw, jakie wykorzystano do przeprowadzenia analizy stanu przedsiębiorstw sektora MŚP województwa opolskiego. Celem analizy natomiast było opracowanie metodologii oceny wskaźnikowej na lata 2007-2013 zgodnie z wytycznymi Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2004-2013. Zastosowanym narzędziem jest model DPSIR, który dla celów analizy został dostosowany do potrzeb oceny innowacyjności, gdyż pierwotnym obszarem jego zastosowania jest ocena oddziaływania na środowisko. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy wśród przedsiębiorstw sektora MŚP województwa opolskiego oraz oceniono przydatność zaproponowanego narzędzia. (fragment tekstu)

The point of the paper is to present one of the tools of company innovativeness evaluation methodology that was used to perform innovativeness evaluation of SME sector in opolskie voivodship. The evaluation aimed at developing the methodology of indicator-based evaluation in the period 2007-2013 in accordance to guidelines of Regional Innovation Strategy for 2004-2013. The tool used for that purpose is DPSIR model that was transformed from its basic form - environmental impact assessment to play its role as a innovativeness assessment tool to be used in presented evaluation. The paper presents the results of analysis of SME from opolskie voivodship that was performed with the use of DPSIR model. Finally some recommendations for the future use of DPSIR model in the context of innovativeness evaluation are presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. A. Pachura, T. Nitkiewicz i in., Raport z badań empirycznych dotyczących analizy stanu innowacyjności opolskich MŚP pod kątem budowy systemu oceny wskaźnikowej na lata 2007-2013 w ramach Regionalnej Strategii Województwa Opolskiego, PSDB, Częstochowa-Warszawa 2008
  2. E. Smeets, R. Weterings, Environmental indicators: Typology and overview, Technical Report No 25, EEA, Copenhagen 1999
  3. Założenia koncepcyjne dotyczące metod analizy stanu innowacyjności opolskich MŚP pod kątem budowy systemu oceny wskaźnikowej na lata 2007-2013 w ramach Regionalnej Strategii Województwa Opolskiego, 2007
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu