BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piechocki Maciej (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Title
Zarządzanie ryzykiem gospodarczym w sektorze budowlanym
The Management Of Economic Risk In The Construction Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 431-436, rys., tab.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Budownictwo, Zarządzanie ryzykiem, Ocena ryzyka
Construction sector, Risk management, Risk assessment
Note
summ.
Abstract
Sektor budownictwa jest ściśle powiązany z całą gospodarką i stanowi element rynków połączonych. Wzajemne powiązania między rynkami wywołują efekt domina ryzyka sektorowego. W ujęciu cybernetycznym rynek definiowany jest jako "celowo określony zbiór elementów i reakcji zachodzących między nimi, w wyniku czego zachodzą procesy sterownia". Sektor budownictwa w wielu okresach był i jest postrzegany jako wiodąca gałąź gospodarki. Od lat siedemdziesiątych XX wieku dla tego sektora publikowany jest najdokładniejszy serwis statystyczny. Raz w miesiącu ukazuje się "Koniunktura gospodarcza. Budownictwo w czterech częściach": wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury, bariery działalności budowlano montażowej, sytuacja gospodarcza, krótkookresowa prognoza. (fragment tekstu)

The management of economic risk in the construction sector is associated with a number of planes. Many methods of managing risk are used in practice. Also the implementation of business processes is not free from risk and has a significant impact on the financial result of the company(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. R. Milewski, Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa, 2004
  2. S. Młynarski i in., Analiza rynkowa w przedsiębiorstwie, AE Kraków, 2001
  3. Koniunktura gospodarcza - budownictwo, GUS, Warszawa, nr 3/2009
  4. Podstawowe informacje o podmiotach gospodarczych, GUS
  5. GUS koniunktura gospodarcza
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu