BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Jerzy (Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA)
Title
Ocena wpływu kryzysu finansowego na funkcjonowanie ubezpieczeń kredytu kupieckiego w Polsce
Assessment of Influence Financial Crisis on Functioning Insurance Mercantile Credit in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 437-446, rys., tab.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Kryzys gospodarczy, Kredyt kupiecki, Ubezpieczenie kredytu, Rynek ubezpieczeniowy
Economic crisis, Trade credit, Credit insurance, Insurance market
Note
summ.
Abstract
Wraz z wystąpieniem kryzysu światowego polski rynek ubezpieczeń poza wewnętrznymi źródłami ryzyka został narażony na dodatkowe ryzyko zewnętrzne, którego źródłem są rynki globalne. Globalizacja i liberalizacja światowych rynków finansowych może być powodem powstania kryzysu w wyniku tzw. efektu zakażenia (contingency effect), czego przykładem jest obecny kryzys na rynkach międzynarodowych. Będzie on bardziej odczuwalny w przypadku tych krajów, w których sektor finansowy kontrolowany jest przez instytucje zagraniczne.(fragment tekstu)

In study made an attempt to try assessment of influence financial crisis on insurance merchant credit market in Poland. It was introduce the source of crisis and its influence on insurance market. Then it was made the introduction of functioning mercantile credit in crisis condition to take into consideration of changes and trends. In next part it was drawn a conclusions of the future insurance mercantile credit in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. J. Lisowski, Wpływ kryzysu finansowego na rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2009, nr 1
 2. Zaburzenia na światowych rynkach a sektor finansowy w Polsce, Zeszyty BRE Bank-CASE 2008, nr 9
 3. S. Kluza, Wpływ kryzysu na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych na polski rynek ubezpieczeń. Zaburzenia na światowych rynkach a sektor finansowy w Polsce, Zeszyty BRE Bank-CASE 2008, nr 96.
 4. Raport Euler Hermes, Gospodarki wschodzące przechodzą trudne chwile styczeń/luty 2009 r.
 5. Jeszcze jeden warunek cudu gospodarczego, "Parkiet" z 16.02.2008 r.
 6. Firmy powinny zacząć uważniej udzielać kredytu kupieckiego, "Gazeta Prawna", 5.05.2008.
 7. Firmy jeszcze nie skracają okresu kredytowania swoich odbiorców, "Gazeta Prawna", 24.03.2009.
 8. Raport grupy Euler Hermes dotyczący upadłości firm w Polsce. Wyniki za pierwszy kwartał 2009 r. Warszawa, 6 kwiecień 2009 r.
 9. Kredyt kupiecki nie jest bezpieczny, "Gazeta Prawna" 5.05.2008.
 10. Wydłużenie terminów zapłaty będzie dla dostawców towarów i usług szczególnie trudne, "Parkiet", 24.04.2008.
 11. Najtrudniej odzyskać należności z Ukrainy, Litwy i Niemiec, "Gazeta Prawna", 7.04.2009
 12. Informacja prasowa, "Gazeta Prawna" (dodatek), 24.04.2008.
 13. Businessman.pl, 1.07.2008
 14. Konkurencja wymusza spadek cen, "Rzeczpospolita" (B), 10.03.2007
 15. Informacje prasowe, KUKE, Konkurencja sprzyja klientom, 2.06.2009
 16. "Gazeta Prawna" (dodatek), 24.04.2008
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu