BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gosik Blanka (Uniwersytet Łódzki Filia w Tomaszowie Mazowieckim)
Title
Cmentarze z I wojny światowej jako walor turystyczny województwa łódzkiego
The Cemeteries from the First World War are Great Tourist Attractions in Lódź Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 129-140, rys.
Issue title
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Keyword
Wojna Światowa I, Rekreacyjne walory środowiska, Turystyka religijna
World War I, Recreational values ​​of the environment, Religious tourism
Note
summ.
Abstract
W ofercie turystycznej województwa łódzkiego można spotkać wiele atrakcji będących wyrazem bogatej przeszłości regionu. Wymienić tu można zabytki techniki, warte zwiedzenia obiekty poprzemysłowe, a także miejsca martyrologii1. W Łodzi, która od lat związana jest ze środowiskiem filmowym, można zobaczyć wiele ciekawych miejsc związanych z kinematografią2. Województwo łódzkie od prawie dwóch stuleci było i w dalszym ciągu jest miejscem współistnienia wielu kultur i narodowości. Do dnia dzisiejszego można spotkać wiele materialnych pozostałości będących świadectwem mieszkających tu niegdyś Niemców, Rosjan i Żydów. Wymienić można np. największy w Europie cmentarz żydowski w Łodzi, cerkiew pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Piotrkowie Trybunalskim czy piękny grobowiec rodziny Kindlerów w Pabianicach(fragment tekstu)

The goal of this article is to provide evidence that the First World War cemeteries are undeniable tourist attractions in Lódź Voivodeship. These cemeteries are the demonstration of local history, and more precisely, the events that took place during the First World War. Military cemeteries are relatively new creation in sepulchral art. The first military cemetery was founded in Arlington, the United States, after the American Civil War. In Europe the first cemeteries of this type were created to commemorate the victims of the First World War. The arrangements of the old cemeteries are characterized by close harmony with surrounding environment, as their designers tried to accommodate the features of natural environment and landscape while planning the style, vegetation, fencing and spatial arrangements of the sites. Unfortunately, the condition of many First World War cemeteries is very poor. Numerous burial sites are devastated and weedy, with illegible inscriptions on cracked and mossy gravestones. Fortunately, during recent years the situation of the forgotten military cemeteries greatly improved, since they started to be perceived more like tourist attractions. These burial sites are now renovated, rebuilt and cleaned, and there are even plans to create tourist trails through those places. The results of the efforts to preserve and promote the old military cemeteries will be presented during the 100th anniversary of the outburst of the First World War.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. W. Cudny, The Radegast Station Holocaust Monument - its history, contemporary function and perception in the eyes of tourists and Lodz inhabitants, "Bulletin of Geography" 2008, no. 9.
 2. M. Kronenberg, Przewodnik po filmowej Łodzi, Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju "Regio", Łódź 2010.
 3. J. Kolbuszewski, Cmentarze, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1996.
 4. A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 5. J. Wyrzykowski, Walory wypoczynkowe środowiska przyrodniczego Polski w świetle aktualnego stanu badań, "Zeszyty Naukowe Instytutu Turystycznego" 1975,
 6. T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 1992.
 7. B. Gosik, Cmentarze z I wojny światowej jako walor antropogeniczny okolicy Łodzi, "Turyzm" 2004, nr 14.
 8. J. Dąbrowski, Wielka Wojna 1914-1915, Nakładem Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa 1937.
 9. M. Hertz, Łódź w czasie Wielkiej Wojny, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi, Łódź 1933.
 10. P. Szlanta, Wielka Wojna na Ziemi Skierniewickiej, "Mówią Wieki" 2007 (566).
 11. J. Schubert, Austriackie cmentarze wojenne w Galicji z lat 1914-1918, Wyd. Secesja, Kraków 1992.
 12. W. Knercer, Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu. Narodowa Instytucja Kultury, Warszawa 1995
 13. B. Gosik, Ikony pamięci narodowej, "Zieleń Miejska" 2007, nr 11.
 14. R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Komisja Wydawnicza Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich, Warszawa 1989
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu