BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrzosek Stefan (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
O potrzebie kompleksowego ujęcia ryzyka finansowego przedsiębiorstwa
About the Need of Complex Approach to Financial Risk of a Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 457-460
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Ryzyko finansowe, Zarządzanie finansami
Enterprise management, Financial risk, Financial management
Note
summ.
Abstract
Ryzyko finansowe przedsiębiorstwa, polegające na innym, niż się oczekuje, kształtowaniu się efektów finansowych jego działalności i różnych aspektów kondycji finansowej, może mieć bardzo różne przesłanki we wszystkich sferach działalności przedsiębiorstwa i w otoczeniu. Typowe jego źródła to niestabilny popyt i zmienna możliwość korzystania z niego, zwłaszcza przy słabej pozycji konkurencyjnej, postęp techniczny i wynikająca z niego możliwość przedwczesnego zużycia ekonomicznego majątku trwałego i wyrobów przedsiębiorstwa, niska płynność lokaty kapitału, zwłaszcza w warunkach dużego udziału majątku trwałego i znacznej jego specjalizacji, wysokie zadłużenie i wynikająca z niego możliwość niezgodności rozkładów w czasie wpływów i wydatków finansowych, złe motywacje, niesprzyjająca kultura organizacyjna, silna pozycja związków zawodowych i płynąca stąd obawa niesprzyjających interesom przedsiębiorstwa zachowań załogi itd. Listy tej wręcz nie można zakończyć, szczególnie wtedy, gdyby wdawano się w szczegóły. (fragment tekstu)

Complex approach to financial risk of a company should be based on evaluation of a total affordable risk originating from both financial and operational spheres. The evaluation will allow to compensate increased risk in one sphere by reducing it in the other one. It is also necessary to find key risk factors using sensitivity analysis and scenario analysis, to prepare solutions reducing risk and its effects.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu